Džematski odbor džemata Duisburg posjetio naš džemat

U nedelju, 17.01.2016. god. naš džemat je posjetila delegacija iz komšijskog džemata Duisburg. U delegaciji su bili: Šefik Mulalić, predsjednik Džematskog odbora, Ramiz ef. Memiš, imam džemata, Numanović Suljo, potpredsjednik, Vejzović Suvad, blagajnik, Srebrić Sabir, sekretar, Droce Meho i Fazlija Ejup, članovi džematskog odbora. Nakon zajedničkog klanjanja ikindije namaza u našem mesdžidu, goste je poselamio i zaželio im dobrodošlicu Duran ef. Pintol, imam našeg džemata. Potom se prisutnim džematlijama i članovima našeg džematskog odbora obratio Ramiz ef. Memiš, imam musafir.

06

On je u kratkom obraćanju objasnio svrhu posjete kazavši: „Mi smo došli da se na licu mjesta uvjerimo u napredak radova na izgradnji vaše nove džamije i dati vam našu moralnu i materijalnu podršku. Želim vas podsjetiti na 2. ajet iz sue El-Ma‘ide u kojem Allah dž.š. kaže: „jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“ Naša je islamska dužnost da se međusobno potpomažemo, a posebno u ovakvim prilikama, kada se gradi Allahova kuća. Allahov Poslanik s.a.v.s. je u poznatom hadisu rekao: “Vjernik prema vjerniku je poput dijelova jedne zgrade, jedan drugoga učvršćuje”, pa je sastavio svoje prste. (Buharija, Muslim) Pored moralne podrške, koju vam iskazujemo ovom našom posjetom, mi smo donijeli i jednu novčanu hediju, koja je vama u ovoj situaciji sigurno potrebna. Mi smo i ranije pomogli ovaj vaš projekat, a pomoći ćemo vas, inša’Allah i u budućnosti.“ Ramiz ef. je onda pozvao predsjednika svoga džemata Mulalić Šefika da on u ime džemata Duisburg uruči donaciju za izgradnju džamije. Donaciju je primio h. Jasmin Abazović, predsjednik našeg džemata i toplo se zahvalio na posjeti i iskazanoj podršci.

Nakon toga su članovi obadva džematska odbora obišli gradilište. Predsjednik i imam našeg džemata su gostima predstavili našu novu džamiju i upoznali ih sa planiranim prostorom i sadržajem. Vidno impresionirani onim što su vidjeli, musafiri nisu krili svoje oduševljenje.

Druženje i razmjena iskustava među članovima odbora dva bratska, komšijska džemata su nastavljeni uz kahvu i kolače.