Hadisi o lijepom ponašanju (Buharijina zbirka hadisa)

Kale Resulullah1. Ko među ljudima zaslužuje najviše poštovanja

2007. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao:

– Allahov Poslaniče! Ko među ljudima zaslužuje moje najveće poštovanje?

„Tvoja majka“, rekao je on.

– A ko zatim – upitao je?

„Opet tvoja majka“, odgovorio je.

– A ko zatim? – upitao je.

„Opet tvoja majka“, odgovorio je.

– A ko zatim? – upitao je.

„A zatim tvoj otac“, odgovorio je.

2. Čovjek ne smije psovati svoje roditelje

2008. Abdullah ibn Amr, r.a., kaže: – Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Zaista, u najveće grijehe spada da čovjek grdi svoje roditelje.“

Neko je upitao: – A kako to čovjek grdi svoje roditelje, Allahov Poslaniče?

„Čovjek psuje oca drugog čovjeka pa taj onda psuje njegova oca ili psuje njegovu majku, pa taj onda psuje njegovu majku“, odgovorio je on.

3. Kidanje rodbinskih veza

2009. Džubejr ibn Mut’im, r.a., kaže: – Čuo sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., kad je rekao: „Onaj ko raskine rodbinske veze neće ući u Džennet.“

4. Allah pazi onoga koji pazi rodbinu

2010. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Riječ rahim  (materica, porodične i rodbinske veze) izvedena je iz riječi Rahman (Milostivi – jedno od Allahovih lijepih imena) i Allah je rekao: ‚Ja pazim onoga koji pazi rodbinu, a raskidam veze sa onima koji raskinu veze sa rodbinom. „‚

5. Rodbina se pazi održavanjem dobrih odnosa s njom

2011. Amr ibn As, r.a., kaže: – Čuo sam kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jasno i neskriveno rekao: „Rod tog i tog nisu moji zaštitnici. Uistinu, moj zaštitnik je Allah i čestiti vjernici. Ali, oni su moja rodbina i ja njih dobro pazim održavajući s njima dobre rodbinske veze!“

6. Ne sastoji se pažnja prema rodbini u tome da se samo za učinjeno dobro uzvrati dobrim

2012. Abdullah ibn Amr, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ne pazi dobro svoju rodbinu onaj koji samo uzvraća dobrim za učinjeno dobro, dobro rodbinu pazi onaj koji održava dobre odnose sa svojom rodbinom i tada kada ona prekine rodbinske veze s njim.“

7. Milost prema djeci, njihovo ljubljenje i grljenje

2013. Aiša, na., priča: – Došao neki beduin Vjerovjesniku, s.a.v.s., i rekao: – Vi ljubite djecu?! Mi ih ne ljubimo. Na to je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „A šta ti ja mogu kad je Allah iz tvoga srca istrgao milost.“

2014. Omer ibn Hattab, r.a., kaže da je jednom pred Vjerovjesnika, s.a.v.s., stigao ratni plijen u ljudstvu. Mežu zarobljenicima je bila i neka žena koja je iz svojih grudi izmuzala mlijeko i tako hranila (dijete). Kad bi među zarobljenicima našla neko dijete, uzimala bi ga, stavljala uz svoja njedra i dojila. Tada nam je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Mislite li da biova žena mogla svoje dijete baciti u vatru?“ Mi smo rekli: – Ne, ukoliko bi bila u mogućnostida ga ne baci. Onda je on rekao: „Allah je milostiviji prema Svojim robovima od nje prema svom djetetu.“

8. Allah je podijelio milost na stotinu dijelova

2015. Ebu Hurejre, r.a., kaže: – Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako govori: „Allah je podijelio milost na stotinu dijelova, pa je devedeset i devet dijelova zadržao kod Sebe, a samo jedan dio spustio na Zemlju. To što su Njegova stvorenja međusobno milostiva dolazi od tog dijela, pa čak i to da kobila diže svoje kopito od svoga mladunčeta iz bojazni da ga ne pričepi.“

9. Stavljanje djeteta na krilo

2016. Usame ibn Zejd, r.a., kaže: -Allahov Poslanik, s.a.v.s., stavljao je mene na jednu stranu, a Hasana ibn Alija na drugu stranu svog krila, zatim bi nas prigrlio govoreći: „O moj Bože! Budi im milostiv! I ja sam, zaista, milostiv prema njima!“

10. Samilost među ljudima i životinjama

2017. Ebu Hurejre, r.a., priča: – Jednom kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ustao klanjati i mi zajedno s njim, jedan beduin je u namazu rekao: – Moj Bože! Smiluj se meni i Muhammedu i nikom drugom.

Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., predavši selam završio klanjanje, rekao je beduinu: „Ti si suzio ono što je veoma prostrano (Allahovu milost).“

2018. Nu’man ibn Bešir, r.a., kaže: – Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

„Vidjet ćeš da su vjernici u njihovoj međusobnoj samilosti, ljubavi i saosjećanju poput jednog organizma: kada neki njegov organ oboli, svi ostali dijelovi mu se pridružuju u bdijenju i groznici.“

2019. Enes ibn Malik, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

„Koji god musliman zasadi neku sadnicu pa od nje bude jeo čovjek ili neka životinja, imat će za to sadaku (bit će nagrađen kao da je podijelio sadaku).“

2020. Džerir ibn Abdullah el-Bedželi, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

„Ko ne bude milostiv, neće se ni prema njemu milosti imati.“

11. Preporučivanje dobročinstva prema susjedu

2021. Aiša, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

„Džibril mi je neprestano preporučivao dobročinstvo prema susjedu tako da sam pomislio da će susjeda uključiti među nasljednike.“

12. Grijeh onoga čiji susjed nije siguran od njegova zla

2022. Ebu Šurejh, r.a., kaže: – Zaista je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

„Tako mi Allaha, on ne vjeruje! Tako mi Allaha, on ne vjeruje! Tako mi Allaha, on ne vjeruje!“

Tada je neko upitao: – Ko to, Allahov Poslaniče? On je odgovorio:

„Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla.“

13. Onaj koji vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka ne uznemirava svoga susjeda!

2023. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka ne uznemirava svoga susjeda; ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka velikodušno ugosti svoga gosta; ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti.“

14.  Svako dobro (djelo) je sadaka

2024. Džabir ibn Abdullah, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Svako dobro (djelo) je sadaka.“

15. Blagost u svemu

2025. Aiša, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Zaista Allah voli blagost u svemu.“

16. Međusobna saradnja vjernika

2026. Ebu Musa, r.a., priča da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

„Vjernici su međusobno poput čvrste građevine čiji dijelovi ojačavaju jedan drugog.“
Tada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., pokazujući kako to izgleda, isprepleo svoje prste. Dok je on još sjedio, ušao je čovjek koji je nešto pitao ili neku drugu potrebu imao pa se Vjerovjesnik, s.a.v.s., okrenuo nama i rekao: „Zauzmite se (za njega), bit ćete nagrađeni! I neka Allah odredi ono šta hoće preko jezika Svoga Vjerovjesnika!“

17. Vjerovjesnik, s.a.v.s., nije bio nedoličan niti bestidan

2027. Enes ibn Malik, r.a., kaže: – Vjerovjesnik, s.a.v.s., nije vrijeđao, nije bio bestidnik i nije proklinjao. Za nekog od nas, koga je za nešto htio ukoriti, samo bi rekao: „Šta mu je,čelo mu se uprašilo!“

18. Lijepa narav i darežljivost

2028. Džabir, r.a., kaže: – Kada je od njega nešto zaiskano Vjerovjesnik, s.a.v.s., nikada nije rekao „ne“.

2029. Enes, r.a., kaže: – Služio sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., deset godina, i nikada mi nije rekao ni „uh“, ni „zašto si to uradio“, ni „zašto to nisi uradio“.

19. Zabrana psovke i klevete

2030. Ebu Zerr, r.a., kaže da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako govori:
„Ako neko nekoga optuži za razvrat ili za nevjerovanje u Boga, te će se klevete vratiti njemu ukoliko optužena osoba bude nevina.“

2031. Sabit ibn Dahhak, r.a., jedan od prisutnih pod Drvetom (na Hudejbiji kada su davali prisegu Poslaniku) kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Ko se zakune na drugu vjeru osim islama, on je, zaista, to što je rekao. Čovjek se nemože zavjetovati u ono što ne posjeduje. Ko počini samoubistvo nekim predmetom na ovom svijetu, bit će tim predmetom mučen na Sudnjem danu. Ko kune vjernika ima grijeh kao da ga je ubio. Ko optuži vjernika za nevjerovanje u Boga ima grijeh kao da ga je ubio.“

20. Osuda iskrivljivanja tuđih riječi

2032. Huzejfe, r.a., kaže: – Čuo sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., kada je rekao:
„U Džennet neće ući onaj koji iskrivljeno prenosi tuđe riječi (sa ciljem nanošenja štete i neprijateljstva među ljudima).“

21. Osuda pretjeranog hvaljenja

2083. Ebu Bekre, r.a., kaže da je jedan čovjek pretjerano hvalio drugog čovjeka, koji je bio spomenut u prisustvu Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:“Teško se tebi! Posjekao si vrat svome drugu.“ Ovo je ponovio nekoliko puta i rekao:

„Ako je neophodno da neko nekoga pohvali, onda neka kaže: ‚Ja mislim tako i tako‘, i to samo ukoliko stvarno tako misli, a Allah sviđa račune (zna kakav je on stvarno), jer niko nikoga ne može prije Allaha čestitim proglasiti.“

22. Zabrana zavidnosti i razdora

2034. Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
„Nemojte mrziti jedni druge; nemojte zavidjeti jedni drugima; nemojte okretati leđa jedni drugima, nego budite braća, o Allahovi robovi! Nije dozvoljeno muslimanu da ne govori sa svojim bratom više od tri dana.“

2035. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najgori lažan govor. I nemojte istraživati mahane kod drugih, i nemojte uhoditi druge, i nemojte se međusobno nadmetati u kupoprodaji, i nemojte zavidjeti jedni drugima, i nemojte mrziti jedni druge, i nemojte okretati leđa jedni drugima, nego budite braća, o Allahovi robovi!“

23. Koja vrsta sumnjičenja je dozvoljena

2036. Aiša, r.a., kaže: – Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: „Ne mislim da taj i taj znaju išta o našoj vjeri.“

24. Vjernik treba sakriti svoje grijehe

2037. Ebu Hurejre, r.a., kaže: – Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao:
„Svim mojim sljedbenicima bit će oprošteno, osim onima koji svoje grijehe javno čine (ili otkrivaju svoje grijehe drugima). Primjer takvog bestida je kada čovjek počini grijeh tokom noći pa, iako ga je Allah sakrio, ujutro kaže: ‚O taj i taj, jučer sam uradio to i to.‘ Njegov Gospodar ga je zaklonio (da se ne zna za njegov grijeh) a on ustao i stao skidati sa sebe Allahov pokrov.“

25. Raskidanje veza i hadis: „Nije dozvoljeno muslimanu da napusti brata svoga(da ne govori sa svojim bratom) duže od tri dana.“

2038. Ebu Ejjub el-Ensari, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
„Nije dozvoljeno čovjeku da raskine veze sa svojim bratom duže od tri noći, tako da, kad se sretnu njih dvojica da jedan od drugog okrenu glavu. Od njih dvojice je bolji onaj koji prvi pozdravi.“

26. Ajet: O vi koji vjerujete, imajte uvijek Allaha na umu i budite sa onim koji su iskreni.“ (Et-Tevbe, 119); zabrana laži

2039. Abdullah, r.a., priča da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

„Zaista, iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi Džennetu. Zaista čovjek koji stalno govori istinu postane istinoljubiv (siddik). Zaista, laž vodi u razvrat, a razvrat vodi Džehennemu. Zaista, čovjek koji uporno laže kod Allaha bude upisan kao lažac.“

27. Otrpiti uznemiravanje

2040. Ebu Musa, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Niko nije strpljiviji od Allaha na uznemiravanja koja se čuju. On sluša od ljudi kako Mu pripisuju sina i opet im dariva zdravlje i opskrbljuje ih.“

28. Oprez u srdžbi

2041. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Nije silan onaj ko je dobar hrvač, nego onaj koji sebe u srdžbi savlada.“

2042. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je neko rekao Vjerovjesniku, s.a.v.s.: – Daj mi savjet!
„Ne srdi se“, reče mu.

Ovaj je to od njega više puta tražio i svaki put bi mu on govorio: „Ne srdi se!“

29. Stid

2043. Imran ibn Husajn, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Stid donosi samo dobro.“

30. Ako se ne stidiš, čini šta god želiš

2044. Ebu Mesud el-Ensari, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ono što su ljudi shvatili od govora ranog vjerovjesništva jest: ‚Ako se ne stidiš, čini šta god želiš.“‚

31. Druženje s ljudima, Ibn Mesud kaže: „Druži se sa ljudima, ali nemoj nipošto svoju vjeru povrijediti i našali se sa svojom familijoml!“

2045. Enes ibn Malik, r.a., kaže: – Vjerovjesnik, s.a.v.s., se družio s nama toliko da je i mome malom bratu govorio: „O Ebu Umejr! Šta učini nugajr (slavujčić)?“

32. Vjernik ne smije dozvoliti da bude dva puta ugrižen iz iste rupe

2046. Ebu Hurejre, r.a., priča da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Vjernik ne smije dozvoliti da bude ugrižen dva puta iz iste rupe.“

33. Šta je od poezije – pjesama redžeza i hidaa dozvoljeno, a šta pokuđeno

2047. Ubejj ibn Ka’b, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista ima poezije koja je mudrost.“

34. Pokuđeno je da poezija potpuno obuzme čovjeka tako da ga odvraća od sjećanja na Allaha, od nauke i Kur’ana

2048. Ibn Omer, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Da se utroba nekog od vas napuni gnojem bolje mu je nego da se napuni poezijom.“*

*Misli se na svaku vrstu poezije koja odvraća od Boga i Njegova programa za uređenje čovjekova života te koja pobuđuje negativne emocije i razvrat, dok je pjesništvo koje djeluje u pravcu suprotnom od ovoga ne samo dozvoljeno nego i poželjno. (nap. ured.)

35. Kad neko kaže: „Teško tebi.“

2049. Enes, r.a., kaže da je neki beduin došao Vjerovjesniku, s.a.v.s. i rekao:

– Allahov Poslaniče, kad će Sudnji dan…? (vidi hadis br. 1530).

U ovoj predaji, nakon Vjerovjesnikovih, s.a.v.s., riječi: „Ti ćeš biti sa onim koga voliš“, još stoji: Pa smo upitali: – Odnosi li se to i na nas? „Da“, rekao je on.

36. Lažno predstavljanje (pripisivanje lažnog porijekla)

2050. Ibn Omer, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Za svakoga ko ustvrdi da mu je otac neko ko to nije (ko se lažno predstavi) na Sudnjem danu će biti poboden bajrak pa de se govoriti: ‚Ovo je prevara toga i toga, sina toga itoga.“‚

37. Vjerovjesnikove, s.a.v.s., riječi: „Kerm (plemenitost) je, uistinu, srce vjernikovo.“

2051. Ebu Hurejre, r.a., kaže: – Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Ne nazivajte grožde imenom kerm (plemenitost) jer je kerm srce vjernika.“

38. Promjena nekog imena u ljepše od njega

2052. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je prvobitno ime Zejnebe bilo Berra (znači: dobra, čestita). Zato se govorilo: ‚Ona samu sebe proglašava čestitom!‘, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., njezino ime promijenio u Zejneb.

39. Dozivanje prijatelja ispuštanjem slova iz njegova imena

2053. Enes, r.a., priča da je Umm Sulejm putovala zajedno u transportu čije je deve gonio Vjerovjesnikov, s.a.v.s., momak Endžeša pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:
„Polahko, Endžeš, voziš staklenke!“

40. Najmrže ime Allahu Uzvišenom

2054. Ebu Hurejre, r.a., kaže: – Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Na Sudnjem danu Allahu će najogavnije biti ime onoga koji je sebe nazivao Kralj kraljeva(Vladar vladara).“

41.  Zahvaljivanje (Allahu) prilikom kihanja

2055. Enes, r.a., kaže: – Dvojica su kihnuli u prisustvu Vjerovjesnika, s.a.v.s, pa je on jednom blagoslovio, a drugom nije. Kada je upitan zašto je tako postupio, on je odgovorio: „Ovaj je Allahu zahvalio (rekao je: EIlhamdu lillah), a onaj drugi nije.“

42. Šta je poželjno kod kihanja, a šta nepoželjno kod zijevanja

2056. Ebu Hurejre, na., priča da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Zaista Allah voli kihanje, a ne voli zijevanje. Stoga, kada neko od vas kihne i zahvali Allahu, dužnost je svakog muslimana koji ga je čuo da mu kaže: jerhamukellah (Allah ti se smilovao!)‘ Zijevanje je pak šejtansko, i zato kada se nekome od vas zijeva neka to pokuša zaustaviti koliko god je moguće jer, zaista, kada neko od vas zijeva, šejtan mu se smije.“

(Poglavlje iz knjige: BUHARIJINA ZBIRKA HADISA – sažetak, Izdavač: IC El-Kalem, Sarajevo, 2004. god.)