Delegacija džemata Hagen u posjeti našem džematu

U nedelju, 04. 10. 2015. god. naš džemat je posjetila delegacija iz džemata Hagen. U delegaciji su bili: Rasim ef. Žiga, imam džemata, Mirzet Gogić, predsjednik džematskog odbora, te Husein Mehić i Sifet Širokanović, članovi džematkog odbora. Ovom prilikom gosti iz Hagena su uručili donaciju za izgradnju naše džamije u iznosu od 2.500€. Nakon toga su predstavnici obadva odbora obišli gradilište džamije i upoznali se sa budućim prostorijama koje će novi objekat sadržavati. Potom je nastavljeno druženje uz bratski muhabet.

hagen_2

U kratkom obraćanju u ime džemata Hagen, Rasim ef. Žiga je izrazio svoje zadovoljstvo i divljenje sa onim što je vidio. „Ja i moje džematlije ovu džamiju doživljavaju kao svoju, i zato smo i pokrenuli akciju u našem džematu da se solidarišemo sa vama i bar malo vas pomognemo. Znamo da je ovo projekat koji iziskuje velike materijalne troškove. Također nam je poznato da je gradnja džamije zahtjevan organizacijski poduhvat. Želja nam je da znate da mi u Hagenu cijenimo vaš trud i žrtvu, koju činite u ime Allaha, podižući u ovoj sredini Njemu najdraže mjesto na Zemlji, džamiju. Dužnost nam je da se ponašamo u duhu Kur’anskog ajeta iz sure El-Mai’de: ‚Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu‘. Molim Dragog Allaha da jedni drugima budemo ogledalo u pokornosti Njemu i u činjenju dobrih djela,“ naglasio je Rasim ef. U ime domaćina, gostima se zahvalio Duran ef. Pintol, naš imam.

Treba naglasiti da je džemat Hagen u prošloj i ovoj godini organizovao slične akcije i prigodne posjete za još dva džemata, koji su također u projektima izgradnje novih džamija, džemat Witten i džemat Mainz.