Ramazanske pouke – Hafiz dr. Kenan ef. Musić

Hafiz dr. Kenan ef. Musić, profesor na Fakultetu islamskih nauka je u ramazanu 1435. h. je za svaki dan pripremio po jedan nasihat. Ove kratke pouke svojom iskrenošću, mudrošću i jednostavnošću nalaze put do vjerničkih srca.

 

1. Iskrena ljubav prema Gospodaru

 

 

2. Ajetul-Kursijja

 

 

3. Znaj da nema drugog boga osim Allaha

 

 

4. Kur’an je dar od Allaha dž.š.

 

 

5. Muhammed a.s. – milost od Allaha

 

 

6. Budi svjestan Allaha ma gdje god bio

 

 

7. Ko ti je Gospodar? Ko ti je Poslanik? Koja je tvoja vjera?

 

 

8. Ramazan je škola strpljenja

 

 

9. Iskrenost je tajna između tebe i Allaha

 

 

10. Ako budete zahvalni Allah će vam blagodat povećati

 

 

11. Ukrasimo se dobrim djelima pred Gospodarom

 

 

12. Emaneti

 

 

13. Neće u džennet ući onaj u čijem je srcu koliko trun jedna oholosti

 

 

14. Allah voli one koji se Njemu vraćaju

 

 

15. Bitka na Bedru

 

 

16. Zaista Allah ne voli one koji čine zulum

 

 

17. Allah voli one koji traže znanje

 

 

18. Najljepši govor je o Allahu

 

 

19. Post je Allahov i On posebno za njeg nagrađuje

 

 

20. Lejletul-Kadr

 

 

21. Obavi namaz kako bi se Allaha sjetio

 

 

22. Roditelji su ti vrata Dženneta

 

 

23. Ključevi Dženneta

 

 

24. Zadesit će te samo ono što je Allah odredio

 

 

25. Allaha Dragog mnogo spominjite

 

 

26. Spoznajmo blagodati kroz njihovo trajanje

 

 

27. Ako se ne stidiš Allaha radi šta hoćeš

 

 

28. Sadakom potvrdimo iskrenost prema Allahu

 

 

29. Kako znati da li nam je ramazan primljen

 

 

30. Svaki čovjek je neka priča, nastoj biti dobra priča!