Hafiz Mensur Malkić – Noćas je noć želja skrovitih

 

 

NOĆAS JE NOĆ ŽELJA SKROVITIH

 

Noćas je, noćas je noć želja skrovitih.
Lampe će u srcu posvunoć goriti, ya Hu.

Rabija, Milosni, od Tebe iskala,
u svjetlu Firdevsa da bude snivala, ja Hu.

Jer zašto od vatre insan da strahuje?
Kako se bezumnik unapr’jed raduje, ja Hu!

Kad krene tabut tvoj, ta mala đemija,
planinu nosiće! Ah, što si asija! ja Hu!

Jer što će, jer što će u bašči mladić bon?
Ne vidi cvijeće, nit pjesmu čuje on, ja Hu!

Nosi te, osjeća bezbrojni damar moj,
postadoh leptir tih što traži perivoj, ja Hu!