Skrivena znanja islama (Das geheime Wissen des Islam)

Dokumentarni film o važnosti islamskih dostignuća u nauci iz Srednjeg vijeka.