Tajna Ka’be u Mekki (Dokumentarni film)

Naučna, matematička otkrića koja potvrđuju postojanje Boga. Veza između matematike (zlatna sredina) i stvaranja. Veza između zlatnog omjera i Mekke, Kabe i Kur’ana.

Meka je određena kao pravac Kible, mjesto udruživanja milijardi muslimana i ona je sveti centar Islama.

U ovom videu ćete svjedočiti naučnom dokazu nevjerovatnih misterija koje su bile skrivene u svetom gradu, Meki, hiljadama godina. Konstanta, superiorni broj dizajniranja u matematici, 1,618. Stvoritelj je isti broj koristio u stvaranju nebrojnih događaja u univerzumu.