Islam carstvo vjere (Dokumentarni film, PBS, 2000. god.)

Dokumentarni film „Islam, carstvo vjere“ obrađuje historiju, kulturu i civilizaciju islama. U prvom dijelu se govori o Poslaniku Muhammedu a.s. Drugi dio se bavi periodom ranih halifa, križarskih ratova i mongolske provale, dok je u trećem dijelu obrađen period Osmanlija.

 

1. DIO – MUHAMMED A.S.

 

 

2. DIO – BUĐENJE

 

 

3. DIO – OSMANLIJE