O prolaznosti dunjaluka

ruineKaže se da je Hidr upitan za najčudnije što je vidio na ovom dunjaluku, s obzirom da je on po pričanju dugo godina živio i svašta se nagledao, a neki govore da je i sada živ. Hidr je odgovorio:

 – Najčudnije što sam vidio je jedan predivan grad od kojeg nikad nisam ljepšeg vidio, pa sam upitao stanovnike tog grada kada je grad sagrađen, a oni mi odgovoriše:

– Subhanallah! Ni naši očevi a ni naši djedovi se ne sjećaju od kada ovaj grad postoji. Sigurno je izgrađen još poslije Nuhovog potopa!

Onda sam otišao odatle i ponovo se vratio nakon nekih pet stotina godina, pa se silno iznenadih vidjevši da od onog grada nema ni traga ni glasa. Tražeći ikog živog susretoh neke čobane i upitah ih za onaj grad, a oni mi rekoše:

– Subhanallah! Ni naši očevi niti naši djedovi se ne sjećaju da je ovdje postojao neki grad!

Ja opet odoh odatle, a nakon slijedećih petsto godina naiđoh tuda i vidjeh na mjestu onog grada veliko more a ronioci iz njegovih dubina vade koralje i bisere. Ja ih upitah od kada je to more tu, a oni mi rekoše:

– Subhanallah! Ni naši očevi a ni naši djedovi ne pamte da je ovde bilo išta drugo osim more!

Ja otiđoh i vratih se ponovo nakon petsto godina, a ono na mjestu onog mora neka močvara i ribari u malim čamcima love ribu. Ja ih upitah za ono more, a oni mi odgovoriše:

– Subhanallah! Ni naši očevi ni naši djedovi se ne sjećaju da je ovdje bilo neko more!

Nakon idućih petsto godina ja ponovo naiđoh tuda, a ono na mjestu one močvare isti onakav grad sa ogromnim dvorcima, zgradama i ulicama.

Ja upitah stanovnike grada za močvaru koja tu bijaše, i od kada je taj grad tu, a oni rekoše:

– Subhanallah! Ni naši očevi a ni didovi ne znaju od kada je ovaj grad. Sigurno je tu od Nuhovog potopa!?

Kada ponovo dođoh poslije petsto godina, od tog predivnog grada, kao i onaj prvi put, ne nađoh nikakvog traga ni ostatka. Jedva po onim pustarama pronađoh neke čobane koje upitah za grad koji tu bijaše, a oni mi odgovoriše:

– Subhanallah! Ni očevi ni djedovi naši ne znaju za ikakav grad da je ovde bio!

Eto, to je najčudnije što sam vidio na cijelom dunjaluku! – završi Hidr svoje pričanje.