Sulejman, a.s., i mrav

mravZabilježeno je da je mudri Sulejman, a. s., upitao mrava: “Koliko  jedeš godišnje?” Mrav je odgovorio: “Za godinu pojedem tri zrna.” Onda ga je Sulejman, a.s., zatvorio u jednu kutiju i stavio mu  tri zrna. Kada je prošla godina dana, Sulejman a.s. je otvorio kutiju i bio iznenađen. Vidio je da je mrav pojeo samo zrno i po. Ljutito ga je upitao: “Kako to, rekao si mi da ti je potrebno tri zrna godišnje, a vidim pojeo si samo zrno i po?” Mrav mu reče: “Kada sam bio na slobodi, znao sam da me Gospodar neće zaboraviti s opskrbom. A sad kada si me ti zatvorio u kutiju, nisam bio siguran da me nećeš zaboraviti, pa sam uštedio još za jednu godinu.”