Pomozite izgradnju džamije u Oberhausenu!

Zajedno za budućnost naše djece u islamu
SAGRADIMO DŽAMIJU!
Vaša pomoć nam puno znači!

pro3

Poštovani brate i sestro,

Islamska zajednica – džemat Oberhausen je počeo sa radom u februaru 1994. god. Iza nas je 20 godina uspješnog i predanog rada u službi naše vjere dini-islama i naše domovine Bosne i Hercegovine. Džemat trenutno okuplja više od 300 porodica iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i Sandžaka.

U mjesecu decembru 2011. god. mi smo kupili novi vakufski objekat sa zemljištem, ukupne površine 1.135 m2. Dio postojećeg objekta (proizvodna hala) namjeravamo srušiti i na tom mjestu sagraditi novu džamiju.

Troškovi izgradnje novog objekta će prema procjeni arhitekata iznosti ca. 600.000€. Mi kao džemat smo već u kupovinu i renoviranje postojećeg objekta uložili ca. 500.000€. Da bismo počeli sa gradnjom nove džamije potrebna su nam dodatna novčana sredstva. Zato se obraćamo Vama, svojoj braći i sestrama da nas pomognete. Svaki prilog i donacija su nam dobrodošli i puno nam znače. Sa svojim prilogom od 20€, 50€ ili 100€ vi ćete ugraditi dio sebe u ovu Allahovu kuću. To je ono od čega ćete imati koristi još u životu na ovom svijetu, a nagrada na budućem svijetu će biti posebna i velika.

Uzvišeni Allah kaže: “Allahove kuće (džamije) grade oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan i koji obavljaju namaz i daju zekat i ne boje se nikoga osim Allaha,oni su nadati se je, na pravom putu.”(Kur’an, 9:18)

Naš Poslanik, Muhammed a.s. je rekao: Ko sagradi džamiju na ovom svijetu, Allah će njemu sagraditi dvorac u džennetu.” (Buharija i Muslim)

Muslimani su od vremena našeg Poslanika pa do danas uvijek gradili džamije i vodili brigu o njima. One su neraskidiv dio nas, naše vjere, kulture i arhitekture. Pozivamo vas u ime Allaha da budete uz nas i novčanim prilozima pomognete nam da sagradimo džamiju u Oberhausenu i tako sačuvamo najvažniji dio našeg identiteta.

Mi smo svjesni, da ukoliko želimo na adekvatan način odgovoriti na izazove, iskušenja i potrebe modernog doba, onda je izgled i funkcionalnost objekta sigurno jedno od prvih i najvažnijih pitanja. Nova džamija sa svim pratećim sadržajima, koje traži ovo vrijeme i sredina gdje živimo, treba da ponudi optimalne uslove za izvršavanje islamskih obreda i podučavanje islamu. Nadamo se da je to najbolji put, da uz Allahovu pomoć, sačuvamo sebe u islamu, ali i našu djecu i generacije koje će doći poslije njih.

Naša buduća džamija – Islamski centar će imati ca. 540 m2 korisnog prostora i sastojaće se od sljedećih sadržaja:

  1. Mesdžid sa mahfilom (molitveni prostor): 185 m2
  2. 2 učionice: 70 m2
  3. Prostor za seminare i društvene aktivnosti: 60 m2
  4. Biblioteka: 25 m2
  5. Kancelarija: 15 m2
  6. Kafeterija sa kuhinjom: 72 m2
  7. Abdesthane i WC: 27 m2
  8. Hodnici i stepenište: 60 m2
  9. Ostava: 25 m2

U postojećem objektu se još nalazi jedan stan za imama, kao i jedan apartman za musafire.

„I neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili.“ (Kur’an, 9:121)

BANKOVNI PODACI ZA UPLATE DOBROVOLJNIH PRILOGA

Empfänger: BIKG Oberhausen e.V.

IBAN: DE86365500000000241885

BIC: WELADED1OBH

Verwendungszweck: Spende für den Moscheebau

pro2

pro1