Fetva Rijaseta IZ-e u BiH o klanju kurbana (27. 07. 2005. god.)

KurbaniZAKLJUČCI SA DRUGE REDOVNE SJEDNICE VIJEĆA ZA FETVE

koji se odnose na propise o kurbanu s posebnim osvrtom na praktikovanje obreda žrtvovanja kurbana u Bosni i Hercegevini

Nakon prezentiranja tri referata na temu obreda žrtvovanja kurbana i iscrpne diskusije na Drugoj redovnoj sjednici Vijeća, koja je održana 22. džumade-l-ula 1426. h.g., odnosno 29. juna 2005., članovi Vijeća saglasili su se da se formira komisija koja će formulisati zaključke o naznačenoj temi u sastavu: dr. Enes Ljevaković, fetva-i emin, Hasan ef. Makić, član Vijeća i Ismail ef. Smajlović, član Vijeća.

Komisija je, vodeći računa o zaključcima prezentiranih radova i stavovima članova Vijeća iznesenim tokom rasprave o ovoj temi donijela sljedeće zaldjučke:

1. Žrtvovanje kurbana jeste, prije svega, vjerski obred kojim se potvrđuje predanost Uzvišenom Stvoritelju i pripadnost zajednici muslimana. Potvrđujući važnost socijalne i humanitarne dimenzije kurbana, smatramo da je, ipak, njegova ibadetska dimenzija primarna;

2. Još od vremena Poslanika, a.s., praksa je da se obred žrtvovanja kurbana obavlja u okviru poredice, čime se postiže njegovo vjersko i odgojno djelovanja na sve njene članove, uključujuči i komšiluk, te stoga članovi Vijeća naglašavaju važnost izvršavanja ovog ibadeta u porodičnom ambijentu;

3. U urbanitn sredinama u kojima ne postoje adekvatni uvjeti za individualno obavljanje ovog ibadeta opravdano je, i poželjno, organiziranje klanja kurbana u okviru Islamske zajednice. Kao i u drugim ibadetskim pitanjima i džematskirn interesima, muslimani i o ovom pitanju trebaju postupati po uputama vrhovnog muftije, koji svoju fetvu donosi nakon iscrpnih istraživanja, diskusija i mišljenja Vijeća za fetve;

4. U organizaciji klanja kurbana u Australiji (ili nekoj drugoj stranoj zemlji) od MDD Merhameta BiH, ili nekih drugih humanitaraih organizacija, zanemaren je ibadetski smisan kurbana, čime je on pretvoren u čisto humanitarnu akciju uvoza jeftinog mesa i njegove podjele ugroženim kategerijama stanovništva.

Vijeće za fetve smatra da takva praksa nije šerijatski opravdana, te da je treba obustaviti.

Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice poziva sve obaveznike da izvrše ovu islamsku dužnost individualno ili organizirano u okviru Islamske zajednice;
Prezentirane radove o kurbanu kao i zaključke o ovom pitanju objaviti u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice

Komisija:

1. Dr. Enes Ljevaković, fetva-i emin
2. Hasan efMakić, muftija bihaćki
3. lsmail ef. Smailović, muftija vojni

Sarajevo, 21. džumade-l-uhra 1426. h. g.  / 27. jula 2005. god.

Ovi zaključci Vijeća za fetve Islamske zajednice u BiH objavljeni su u Glasniku Rijaseta LXVII/2005., br. 9-10, str. 981-982.