Ponavljanje riječi u Kur’anu

Holy_Quran

Pored do sada iznesenih čudotvornih karakteristika, Kur’an posjeduje i „matematičku mudžizu“. Jedan primjer ove mudžize je zajednički broj ponavljanja određenih riječi. Odredene riječi koje se u izvijesnom međusobnom odnosu na krajnje zbunjujući način ponavljaju u Kur’anu istom broju. Dolje su navedene riječi ove vrste i broj njihovog ponavljanja: Tako se izraz „sedam nebesa“ u Kur’anu spominje sedam puta. „Stvaranje nebesa (halku semavat)“ također se sedam puta ponavlja: Riječ „dan (jevm)“ u jednini spominje se 365 puta, a u množini, dakle, „dani (ejjam i jevmejn)“ 30 puta. Broj ponavljanja riječi „mjesec“ iznosi 12:

SEDAM NEBESA

STVARANJE NEBESA

DAN

DANI

MJESEC

7 puta

7 puta

365

30

12

Riječ „Abd-rob i riječ ibadet“ ponavljaju se 152 puta isto koliko i riječ „Rab-Gospodar“

Abd-rob/ ibadet 152
Rab-Gospodar 152

Riječ „izdaja“ spominje se 16 puta, kao i riječ „zloba (habis)“:

IZDAJA 16 puta
ZLOBA 16 puta

„Biljka“ i „stablo“ u Kur’anu se ponavljaju isti broj puta:

BILJKA 26 puta
STABLO 26 puta

Dok se riječ „kazna“ spominje 117 puta, jedan od temeljnih kur’anskih principa, „oprost“, se spominje duplo više od ovog broja, dakle 234 puta:

KAZNA 117 puta
OPROST 2×117=234 puta

Kada prebrojimo imperativ „reci“, vidjet ćemo da se on u Kur’anu spominje 332 puta. Isti rezultat ćemo dobiti i kada prebrojimo glagol „rekli su“

RECI 332 puta
REKLI SU 332 puta

Broj ponavljanja riječi «dunjaluk» i «ahiret» je isti:

DUNJALUK 115 puta
AHIRET 115 puta

Riječ «šejtan» spominje se 88 puta, koliko i riječ «melek»:

ŠEJTAN 88 puta
MELEK 88 puta

Riječ «iman» (bez određenog člana) u cijelom Kur´anu spominje se 25 puta, riječ «bogohuljenje» isto toliko:

IMAN 25 puta
BOGOHULJENJE 25 puta

Riječ «zekat» ponavlja se 32 puta, koliko i riječ «bereket»:

ZEKAT 32 puta
BEREKET 32 puta

Riječ «rahmet» ponavlja se ito toliko koliko i riječ «pravi put-hidajet»:

RAHMET 79 puta
HIDAJET 79 puta

Riječ «dobar, pošten, pobožan, čestit, ebrar» ponavlja se 6 puta, dok se riječ «bludnik, razvratnik, lažov, fadžir» ponavlja duplo manje od toga, 3 puta:

EBRAR 6 puta
FADŽIR 3 puta

Riječi «ljeto-vruće» ponavljaju se u istom broju kao i riječi «zima-hladno», 5 puta:

LJETO-VRUĆE 5 puta
ZIMA-HLADNO 5 puta

Formulacija «stvorio je vas (čovjeka)» ponavlja se u istom broju kao i «pokornost», 16 puta:

STVORIO JE VAS (ČOVJEKA) 16 puta
POKORNOST 16 puta

Riječ „vino (hamr)“ i „pijanstvo (sekere)“ ponavljaju se isto puta: 6 puta:

VINO 6 puta
PIJANSTVO 6 puta

Riječ „bogatstvo“ ponavlja se 26 puta, ali riječ „siromaštvo“ duplo manje: 13 puta.

BOGATSTVO 26 puta
SIROMAŠTVO 13 puta

Riječ „čovjek (insan)“ spominje se 65 puta, što je jednako ukupnom broju spominjanja faza stvaranja čovjeka:

ČOVJEK 65
ZEMLJA (turabun) 17
SJEME, SPERMA (nutfeh) 12
EMBRIO (‚alaq) 6
GRUDA MESA (meda’a) 3
KOST (‚izam) 15
MESO (lahm) 12
UKUPNO: 65

Riječ „život (hajat)“ i riječ „smrt (mevt)“ spominju se 140 puta.

ŽIVOT 140 puta
SMRT 140 puta

Riječ korist i riječ nered spominju se 50 puta:

KORIST 50 puta
NERED 50 puta

Riječ „ljudi“ i riječ „poslanici“ spominju se 368 puta:

LJUDI 368 puta
POSLANICI 368 puta

Riječ „Iblis“ i rečenica „traženje zaštite od Iblisa (El-istiazetu min iblis)“ ponavljaju su 11 puta:

IBLIS 11 puta
TRAŽENJE ZAŠTITE OD IBLISA 11 puta

Riječ „Nesreća (musibet)“ i riječ „zahvala (šukr)“ spominju se po 70 puta:

NESREĆA 70 puta
ZAHVALA 70 puta

Riječ „udjeljivanje“ i riječ „zadovoljstvo“ spominju se 73 puta:

UDJELJIVANJE 73 puta
ZADOVOLJSTVO 73 puta

Riječ „Zabludjeli (oni koji su u zabludi)“ i riječ „umrli“ spominje se 17 puta:

ZABLUDJELI 17 puta
UMRLI 17 puta

Riječ „sihr“ i riječ „smutnja“ spominju se po 60 puta:

LJUDI 17 puta
POSLANICI 17 puta

Riječ „akl-razum“ i riječ „nur-svjetlo“ spominju se isti broj puta, 49:

AKL-RAZUM 49 puta
NUR-SVJETLOST 49 puta

Riječ „lisan-jezik“ i riječ „mev’izat-opomena“ spominju se po 25 puta:

JEZIK 25 puta
OPOMENA 25 puta

Riječ „žudnja“ i riječ „strah“ spominju se po 8 puta:

ŽUDNJA 8 puta
STRAH 8 puta

Riječ „šiddetun-žestina, jačina“ i riječ „sabur-strpljivost“ spominju se po 114 puta:

ŽESTINA 114 puta
STRAH 114 puta

Riječ „Muhammed“ (s.a.v.a.) i riječ „šerijat“ spominju se po 4 puta:

MUHAMMED a. s. 4 puta
ŠERIAT 4 puta

Riječ „redžul-čovjek“ i riječ „mer´etun-žena“ spominju se po 24 puta:

ČOVJEK 24 puta
ŽENA 24 puta

Pored ovih interesantnih odnosa između pojedinih riječi u Kur’anu Časnom susrećemo i navođenje pojedinih harfova na početku sura za koje se tačno ne može ustvrditi značenje. Tako sura El-Bekara počinje harfovima «Elif,Lam,Mim», Sura Jasin počinje harfovima «Ja i Sin» , sura Kaf počinje harfom «kaf», sura Er-Ra’d počinje harfovima «elif-lam-mim-ra» itd. 29 kur’anskih sura počinje harfovima. Od 28 harfova arapskog pisma 14 ih se navodi u raznim kombinacijama na početku sura. Mufessiri su iznijeli nekoliko mišljenja o mogućem značenju ovih harfova na početku sura. Pored mufessira ove harfove su ispitivali i u novije doba, računarskim tehnikama i prema tim istraživanjima (koja nažalost nisam uspio provjeriti) neki su ustvrdili da recimo u surama koje počinje sa «elif-lam-mim» najviše ima harfova « elif» pa zatim «lam» , pa «mim» . Tako recimo prema navodima dr. Mustafe Mahmuda u suri Er-Ra’d harf »elif» se spominje 625, «lam» 479, «mim» 260 i «ra» 137 puta. Isti slučaj je i sa surom El-Bekare u kojoj je «elif» zastupljen 4592, «lam» 3204 i «mim» 2195 puta. U suri Ali Imran koja također počinje sa «elif-lam-mim» harf «elif» je spomenut 2578, «lam» 1885 i «mim» 1251 puta (istim redom kako su spomenuti na početku sure) … Ovo navodim samo iz razloga da se ne pomisli da je navođenjem nekih matematičkih formulacija koje sam prije spomenuo, iscrpljena navedena mogućnost, ne, ona je tim samo započeta ali vjernici koji ne sumnjaju u božansko porijeklo Kur’ana nisu se mnogo upuštali u izučavanje ovih formula jer onoga ko vjeruje u Uzvišenug Allaha na način kako to Allah Uzvišeni od njega traži ne čude ove nadnaravnosti. Vjernika interesuje Božija poruka i uputa kojoj posvećujemo svoju pažnju a ne razna prebrojavanja koja ne donose veliku pouku a često skreću pažnju sa važnih stvari na manje važne. Generacije prije nas su čvrsto vjerovale u Allaha i slijedile put islama ulažući velike napore na tom putu a da o ovim formulama nisu znale ništa, niti su osjećale da im to znanje fali…