Odazivam Ti se, o Bože! (dokumentarni film, BHT 2005. god.)

U dokumentarnom filmu „Odazivam ti se, Bože“ o hadžu govore muslimani koji su obavili ovu petu islamsku dužnost. Među njima je i veliki broj bosanskih islamskih učenjaka i uglednih ličnosti kao što su:  dr. Ismet Bušatlić, dr. Esad Duraković, dr. Enes Karić (FIN), hafiza Behija Mulaosmanović-Dervišević i dr. Film je za BHT snimljen 2005. god., a scenarista i reditelj je Mufid Memija.