Hadž – peti stub islama (dokumentarni film, BHT 1998. god.)

Dokumentarni film o hadžu Televizije Bosne i Hercegovine iz 1998. god. Film prati bosanske hadžije u izvršenju ovog islamskog obreda.