Predavanje o odgoju i obrazovanju – dr. Enes Karić (19. 03. 2006. god.)

Predavanje koje je na tribini u našem džematu 19. 03. 2006. god. održao dr. Enes Karić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.