Kako brak učiniti skladnim

Kaligrafija_1Primjeri negativnog odnosa između supruga i supruge

Većina muslimanskih supružnika treti­raju jedno drugo radije kao neprijatelje ne­go prijatelje. Suprug osjeća da je on šef i da se treba ispoštovati sve što on kaže. Sup­ruga osjeća da ona mora „iscijediti“ sve što može iz svog muža. Neke supruge nikad ne pokažu da su zadovoljne onim što on uradi ili im kupi, sa namjerom da ih podstaknu da rade i kupuju više. One čine da se on os­jeća neuspješnim ako im ne priušti život koji njihove prijateljice ili porodica imaju. Neki muževi se vrlo strogo obraćaju svojim suprugama, ponižavaju ih ili ih čak zlos­tavljaju. Žene nemaju pravo glasa odnosno pravo na svoje mišljenje.

Kakav brak naređuje Allah dž.š.?

Vrlo je tužno da je ta veza, koju je Allah dž.š. uspostavio radi dobrobiti, učinjena izvorom prepirke, laži, obmane, tiranije, ponižavanja i zlostavljanja. To nije slika koju bi trebao da odslikava brak.

Allah dž.š. je opisao brak na potpuno drugačiji način u Kur’anu: “… On za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite i izmedu vas uspostavlja ljubav i samilost…” (Kur’an, 30:2 1)

Ne budite tiranin!

Bez obzira na to da li je islam ili nije muža postavio za glavu porodice, musli­mani ne bi trebalo da budu diktatori i tira­ni. Učili su nas da prema svojim supruga­ma postupamo na najbolji način. Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao: „Najbolji od vas u vjeri su oni koji su najboljeg ponašanja, a najbolji su oni koji su najbolji svojim ženama“. (Tirmizi)

Budite partneri u procesu donošenja odluka

Slijedite princip „Šure“ i donosite odluke kao porodica. Ako odluke nisu nametnute, imat ćete daleko više harmoni­je, a svako će osjećati da je imao udjela u tom procesu.

Nikad ne budite nasilni

Nikad nemojte zlostavljati svoga brač­nog druga emocionalno, mentalno ni fizič­ki. Poslanik s.a.v.s. nikad nije loše postupao sa svojim ženama. On je kazao: „Kako oni samo mogu tući svoje žene po danu, a  navečer spavati sa njima?“

Budite oprezni sa riječima

Pokažite osjećanja svome bračnom Dobro pazite šta ćete reći kad ste uznemireni. Nekad ćete reći nešto što nikad ne biste rekli da se niste naljutili. Ako ste ljuti, sačekajte da se smirite prije nego što nastavite sa razgovorom.

Pokažite osjećanja

Pokažite osjeććanja svome bračnom drugu. Budite pažljivi, nježni i puni ljubavi.

Budite prijatelj svoga bračnog druga

Pokažite interesovanje za život svoga bračnog druga. Vrlo često nam se desi da živimo u istoj kući, a ne znamo ništa o životu jedni drugih. Bilo bi dobro ako bi muž i žena mogli zajednički nešto raditi. Mogli bi možda brinuti se za jetime u svojoj kući ili voditi islamsku nastavu vikendom.

Pokažite zadovoljstvo

Pokažite da cijenite ono što vaš bračni drug radi za porodicu. Nemojte nikad doz­voliti da vam se muž osjeća kao da ne radi dovoljno za porodicu ili da niste zadovolj­ni njegovim radom ili trudom, osim ako je on zaista lijen ili čak i ne pokušava da zara­di za porodicu.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Na Sudnjem danu Bog neće pogledati ženu koja je bila nezahvalna svome mužu.“ Pokažite svojoj supruzi da je cijenite. Ako se ona brine za kuću i djecu, nemojte to potcjenjiva­ti. To je težak posao, i nikom nije drago da osjeti da njegov rad i trud ne cijeni.

Zajednički radite u kući

Poznato je da je Poslanik s.a.v. poma­gao svojim ženama u kući. Ako je Poslanik s.a.v.s. to mogao činiti, trebalo bi da i mo­derni muževi muslimani to mogu.

Komunikacija je važna

Komunikacija, komunikacija, komu­nikacija. Ovo je značajna riječ u savjeto­vanju. A i treba da bude. Muž i žena treba da razgovaraju jedno s drugim. Bolje se nositi sa problemima na vrijeme i iskre­no nego im dopustiti da se gomilaju dok se ne desi eksplozija.

Pokažite kuharu ili peraču posuđa, bila to supruga ili suprug, da cijenite njen ili njegov trud. Poslanik s.a.v.s. nikad nije kudio hranu ispred sebe.

Zaboravite ranije probleme

Nemojte spominjati ranije probleme ako su jednom riješeni.

Živite jednostavnim životom

Nemojte biti ljubomorni na one koji, izgleda, vode ugodniji život nego vi i vaša porodica. „Rizk“ (opskrba) je od Allaha dž.š. Da biste postigli vlastito zadovoljstvo, ugledajte se na one oko sebe koji imaju manje od vas, a ne na one koji imaju više. Zahvalite Allahu dž.š. na blagodatima u vašem životu.

Dozvolite svome bračnom drugu vrijeme za njega/nju samu

Ako vaš bračni drug ne želi biti sa vama cijelo vrijeme, to ne znači da vas on ili ona ne voli. Ljudima treba vrijeme za njih same, iz raznih razloga.

Nekad žele da čitaju, da razmišljaju o svojim problemima, ili da se, jednostavno, odmore. Nemojte činiti nešto što će ih navesti na pomisao da čine grijeh.

Priznajte svoje greške

Kad pogriješite, priznajte. Kad vaš bračni drug učini pogrešku, oprostite mu. Ako je moguće, nemojte nikad zaspati ljuti jedno na drugo.

Fizički odnos je važan

Budite dostupni svome bračnom drugu seksualno, i ne dozvolite da se vaš seksual­ni odnos okarakteriše sebičnim. Poslanik s.a.v.s. je kazao: „Nije lijepo da na svoje žene navalite kao životinje, prvo morate poslati poruku ljubavi.“

Objedujte zajedno

Pokušajte da zajednički objedujete, kao porodica, kad god ste u mogućnosti.

Budite pažljivi sa temama o kojima diskutujete

Nikad ne razgovarajte s drugima o ne­čemu što se tiče vašeg braka a što ni vaš bra­čni drug ne bi želio, osim ako postoji oprav­dan islamski razlog za to. Neki se muževi i žene, vjerovali ili ne, žale drugima na fizički izgled svoga bračnog druga. Ovo je recept za neuspjeh. Informacije o vašim intimnim vezama se moraju čuvati među vama dvome. Mnogi od nas se ophode prema bračnim drugovima na način na koji se ne bi ophodili prema nekome drugom. Sa drugima nastoji­mo biti uljudni, pažljivi i strpljivi. Sa svojim bračnim drugovima ne praktikujemo takvu kurtoaziju. Naravno, sa svojim bračnim dru­govima smo u najgora vremena, kad smo umorni, isfrustrirani i nakon napornog dana. Nakon lošeg dana na poslu, muževi kući obi­čno dolaze ljuti i na ivici su strpljenja. Žena je, vjerovatno, isto tako imala težak dan sa djecom i kućnim poslovima. Muževi i žene bi trebalo da diskutuju o ovim potencijalnim „bombama“ tako da, ako se naljute jedno na drugo u tim periodima, razumiju, umjesto da odmah misle kako ih bračni drug više ne voli.

Dobar brak zahtijeva

Strpljenje, ljubaznost, skromnost, lju­bav, razumijevanje, opraštanje i postojan trud. Ako se slijede ovi principi, to bi treba­lo pomoći svakome braku da se poboljša. Bit svih ovih principa se može sumirati u jednu rečenicu: Uvijek se ophodite prema svome bračnom drugu onako kako biste željeli da se on ophodi prema vama. Ako slijedite ovo pravilo, vaš brak će imati više šanse za uspjeh. Ako odbacite ovo pravilo, neuspjeh vas čeka iza ugla.

 

Sa engleskog prevela: Selvira Draganović