Spajanje akšam namaza i jacije u ljetnom periodu

Pitanje: Kakav je propis spajanja dva namaza, akšama i jacije, u ljetnom periodu usljed vrlo kasnog nastupanja jacijskog vremena u pojedinim zemljama, tako da se često dostigne ponoć ili je se prekorači, ili usijed nepostojanja šerijatskog obilježja za jacijsko vrijeme? Odgovor: Namaz je obaveza koja ima svoje određeno vrijeme, kao što kaže Uzvišeni: „Vjernicima je … Spajanje akšam namaza i jacije u ljetnom periodu weiterlesen