Rezolucija (Addenda) Rijaseta Islamske zajednice o tumačenju islama (08. 11. 2006)

Gazi_Husrev-beg_Mosque

Neka je hvala Allahu, dž.š., Koji daje da svijet bude ispunjen svakim dobrom, Koji nas je na to uputio, jer da nas Allah nije tome naputio, ne bismo bili upučeni. Neka je najiskreniji salavat i selam na onog kojeg je Allah, dž.š., poslao kao milost svjetovima, i kao dokaz ljudima, uzoriti naš učitelj – Muhammed, istinoljubivi i pouzdani. I neka je salavat i selam na njegovu časnu obitelj, njegove časne i povjerljive ashabe; i neka je salavat i selam na sve koji su ih slijedili do Dana dužnoga.

I

Allahovom milošću dobri Bošnjani su primili islam u petnaestom stoljeću po Miladu i od tada do danas njihovi potomci vjerno čuvaju i hrabro nose taj emanet. U 2013. god. bit će tačno petstotina i pedeset godina otkako su se dobri Bošnjani upoznali sa šehadetom – Nema boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik.

Onoliko koliko su bili vezani za osmansku carevinu, toliko su bosanski muslimani ostali vjerni Islamskoj zajednici nakon što su ostavljeni da sami čuvaju vjeru i njeguju kulturu u kojoj je prepoznatljivo načelo univerzlane vjere u Jednog Boga i u kojoj je prisutna svijest o ummetu.

Muslimani su, dakle, univerzalni ummet zato što je islam univerzalna vjera utemeljana na dva osnovna principa:

Prvo, Allah, dž.š., je prvi i zadnji za sve što postoji. Samo je Bog, koji nije rodio i nije rođen, i kojem ništa i niko nije ravan, vrijedan poštovanja i obožavanja. Samo je On sudija. Svi se na kraju Bogu, dž.š., vraćamo.

Drugo, islam se temelji na univerzalnom moralnom imperativu: „pozivaj na dobro i odvraćaj od zla.“ A to znači: vjeruj iskreno; govori istinito; radi pošteno; i ponašaj se moralno. Nemoj vjerovati lažno; nemoj govoriti neistinito; nemoj raditi nepošteno; i nemoj živjeti nemoralno.

Tokom duge i burne povijesti ummet je bio izložen velikim potresima zbog napada izvana, ali i zbog slabosti iznutra. Ne zanemarujući silu vanjskih napada, danas je mnogo opasnija „sila“ koja ummet potresa iznutra. Ta sila je opasna zato što bezočno kida korijene na kojima raste i razvija se univerzalni ummet. Nema drugog puta da se ta sila zaustavi, već da se ummet sjeti ove hazreti Omerove mudrosti: – Bili smo niko i ništa, pa nas je Allah islamom uzdigao. I zato kad god smo tražili uzdignuće mimo islama,  Allah bi nas vartio tamo gdje smo bili – niko i ništa (Rivajet: Ibn Ebi Šubejbe).

Tome treba dodati i zapažanje Enes ibn Malika, koji je rekao: – Nema napretka za ummet osim da shvati da ono što je bilo dobro na početku, dobro je i na kraju, a to su Allahova knjiga i Alejhisselamov sunnet. To znači da za nas nema drugog puta, već da se svi držimo za jedno – Allahovo uže – da se ne udaljavamo jedni od drugih, da se ne razjedinjujemo, da se ne razbijamo… (Kur´an, Al Imran:103)

II

Opet, Allahovom milošću bosanski muslimani su prihvatili instituciju islama u devetnaestom stoljeću i na taj način sačuvali univerzalnu vjeru u Jednog Bog i ostali vjerni principu univerzalnog ummeta. Zato je Islamska zajednica dar Božji kojeg se ne smije nijekati, niti ga se smije obeščašćivati. Ko to ne razumije, ne može suditi o bosanskim muslimanima; ko to ne poštuje, nema pravo ničem bosanske muslimane učiti – ni vjeri koju oni znaju, ni vjernosti ummetu koju oni čvrsto drže.

Imajući sve to na umu, Rijaset IZ-e u BiH potvrđuje svoju Rezoluciju o tumačenju islama donesenoj na šesnaestoj redovnoj sjednici od 27. safer, 1427/27. mart, 2006. u kojoj se kaže:

 1. Rijaset IZ-e je već duže vrijeme suočen sa pojavom neprimjerenog tumačenja islama od nekih pojedinaca i grupa koje uznemiravaju muslimane i od postojećeg dobra koje se ogleda u jedinstvu kelime-i tevhida i tevhid-i kelime potiče se fitneluk koji vodi razdoru i raskolu među muslimanima.
 2. Rijaset IZ-e je odlučan u namjeri da zaštiti orginalnost vjekovne tradicije IZ-e u BiH koja se pokazala životnom u svim prilikama kroz koje su prolazili bosanskih muslimani zadnjih stoljeća, posebno u kriznim trenucima za njihov opstanak kakva je bila zadnja agresija na našu zemlju i naš narod. Stoga, Rijaset IZ-e poziva imame, hatibe i muallime da u svom radu u džamiji, mektebu, školi i na bilo kojem drugom javnom mjestu budu dosljednji u tumačenju institucionalnog učenja islama na temeljima Kur´ana, Sunneta i našeg bosansko-hercegovačkog iskustva.
 3. Rijaset IZ-e poziva sva udruženja i sve organizacije sa islamkim predznakom u BiH da predstave Rijasetu IZ-e svoje programe rada koji imaju veze sa islamom i muslimanima kako bi se ti programi uskladili sa općim načelima rada i djelovanja i time pomoglo da slika o islamu i muslimanima bude adekvatna i da se zna ko je za što odgovoran.
 4. Rijaset IZ-e vjeruje da u Bosni i Hercegovini nema tako ekstremnih pojedinaca ni ekstremnih grupa koje mogu narušiti jedinstvo muslimana koje se očituje kroz duhovni okvir IZ-a u BiH. Pa ipak, Rijaset IZ-e je svjestan da neki događaju u svijetu oko muslimana imaju odraza i na stanje duha kod bosanskih muslimana.
 5. Rijaset IZ-e osuđuje svaku vrstu klevete i etiketiranja bilo koga u IZ-i, posebno na osnovu mezhebske ili ideološke predrasude. IZ-a je jedinstvena u svom doktrinarnom i institucionalnom učenju islama i odbija bilo kakve podjele po mezhebima. Rijaset IZ-e poziva muslimane Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Hrvatske, Slovenije i bošnjačke dijaspore da ne nasijedaju krivim i zlonamjernim informacijama, već da imaju povjerenje u organe i institucije IZ-e.

III

Zapažajući i nakon Rezolucije Rijaseta IZ-e neprimjerenu agresivnost pojedinaca i grupa u tumačenju islama, posebno u Sandžaku gdje je došlo i do fizičkog obraćuna među muslimanima;

Slušajući neumjesne ocjene o Islamkoj zajednici od ljudi koji nemaju puno životno iskustvo islama u Bosni i Hercegovini;

Osjećajući opasnost od sračunate podjele i razdora među bosanskim muslimanima, Rijaset IZ-e u BiH na svojoj redovnoj dvadesetoj sjednici održanoj u utorak 16. ševvala, 1427/ 7. novembra, 2006.   godine donosi:

A D D E N D U
na Rezoluciju Rijaseta IZ-e od od 27. safera, 1427/27. marta, 2006.

  1. Rijaset IZ-e daje punu podršku Mešihatu IZ-e u Sandžaku u provođenju Rezolucije Rijaseta o tumačenju islama, te poziva imame, hatibe, muallime i muderrise u Sandžaku da budu savjesni i odgovorni u čuvanju i njegovanju vjerske i kulturne tradicije muslimana.
  2. Rijaset IZ-e očekuje od države Bosne i Hercegovine da poštuje ljudska prava svih svojih državljana bez obzira na vjeru, naciju i porijeklo.
  3. Nije moralno vršiti diskriminaciju prema ljudima koji su nam pomagali, ali, isto tako, nije šerijatski opravdano stalno prigovarati za dobro koje se učini, jer Uzvišeni Allah u Kur´anu Časnom kaže: „Lijepa riječ i oprost su bolji od dobročinstva kojeg prati vrijeđanje… (Kur´an, 2:263).
  4. Rijaset IZ-e osuđuje izjave u kojima  se omalovažava IZ-a u BiH i vrijeđa bosanska ulema. To nije samo protivno duhu islamskog morala, već je i protiv mira i sigurnosti bosanskih muslimana. Islamska zajednica u BiH nema namjeru dokazivati svoju pravovjernost nikome osim Bogu dž.š., a ponajmanje onima koji su gluhi da čuju i slijepi da vide da je IZ-a i njezina ulema simbol časti i ponosa ummeta.
  5. Rijaset IZ-e nalaže imamima, hatibima, muallimima, muderrisima i profesorima u IZ-i da se na vrijeme i pravilno informiraju o stavovima Rijaseta IZ-e o bitnim pitanjima za duhovno jedinstvo muslimana, te da te stavove dosljedno provode u praksi. Rijaset IZ-e još jednom ponavlja da oni koji na bilo koji način unose nemir u džamije pod izgovorom provođenja „prave vjere“ nisu dobronamjerni ljudi. Sve džamije su vlasništvo IZ-e i niko ne može ništa  raditi u džamiji bez znanja i nadzora imama džamije.
  6. Rijaset IZ-e je isuviše uložio napora u očuvanju časti i ugleda bosanskih muslimana u najtežim vremenima da bi dozvolio da to sada neko narušava zbog nagovora ljudi koji nemaju ni znanja, ni osjećanja za sudbinu islama i muslimana u našoj zemlji.
  7. Ovih dana se u cijeloj Europi vode intenzivne rasprave o važnosti institucionalnog  učenja islama u čemu Bosna i Hercegovina može biti dobar primjer. Rijaset IZ-e je spreman ponuditi stoljetno iskustvo institucionalnog učenja islama i na taj način pridonijeti boljem razumijevanju među vjerama i kulturama u Europi. Poštujući slobodu mišljenja i izražavanja i cijeneći kritiku koja potiće napredak IZ-e, Rijaset IZ-e poziva sve medije, intelektualce i druge meritorne pojedince u društvu da pomognu IZ-i na tom putu.
  8. Ovu Rezoluciju će čitati hatibi na džumi-namazu u svim džamijama,  dok će muderrisi Rezoluciju objasniti učenicima i studentima u svim medresama i na svim fakultetima IZ-e, te strogo se pridržavati njezinog slova i duha kao oficijelnog  stava Rijaseta IZ-e u BiH.
  9. Allahu Svemogući, osnaži nas na putu pozivanja na dobro i odvraćanja od zla! Amin!

 

Sarajevo, 17. 10. 1427. h./08. 11. 2006. god.

 

Reisu-l-ulema, dr. Mustafa Cerić