Muhammed Se’id Tusi – Zadnji ajeti sure El-Bekare i sura El-Fatiha

Prekrasno učenje Kur’ana poznatog učača Kur’ana Muhammeda Seida Tusija.   http://www.youtube.com/watch?v=889uHfvto30