Porušeni i oštećeni sakralni i drugi objekti islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1992. -1995.

Agresorska djelovanja nisu ugrozila samo živote miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, nego su prouzrokovala i ogromna razaranja najvećeg broja bošnjačkih kulturnih i vjerskih objekata. Uništavajući svjesno i planski sve ono što je stoljećima ...

Osnovne sličnosti i razlike između holokausta nad jevrejima i genocida nad bošnjacima

I holokaust i genocid su, i kao pojam i kao pojava, apsolutno ista stvar. Genocid je ušao u međunarodno pravo, a holokaust nije. Uprkos pokušaju nekih da pojam holokausta učine univerzalnim pojmom, to im ne uspijeva i sad već i kod njih ...

Genocid u istočnoj Bosni 1992-1993. god.

PRIPREME ZA GENOCID   U prvom dijelu ovog poglavlja analizirat ćemo način na koji je proveden genocid u istočnoj Bosni 1992.-1993., u gradovima Zvornik, Vlaseni­ca, Bratunac, Rogatica, Foča, Višegrad, Srebrenica i okolnim selima. Iako ...

Maske saučesništva

Naoružavanje agresora   Gotovo dvije godine, od ljeta 1992., zvaničnici pri Visokom komesarijatu Ujedinjenih naroda za izbjeglice poricali su neprekidne užase u Bosni i Her­cegovini. Louis Gentile, šef operacija UNHCR-a u Banjoj Luci, ...

Ispovijest silovane muslimanke

Već je rečeno kako je umjetnost izgubila svoj smisao poslije Auschwitza. Ova kultna rečenica/istina, ugnijezdit će se u moj mozak, poput umorne ptice kad se vrati u svoje zakislo gnijezdo, a nakon što je shvatila da je izostala iza svoga ...

Genocid u Bratuncu

AKCIJA STADION   Devetog i desetog maja velike kolone srpskih hordi kretale su se preko okolnih sela i prigradskih naselja u pravcu grada, goneći sve ispred sebe. Tenkovi i artiljerija bili su izvučeni na brda. Na svim putevima utrostručen ...

Četnički genocid nad Bošnjacima u 2. svjetskom ratu 1941.-1945. god.

Srpsko-četnički genocid nad Bošnjacima ima duboke korijene. Na jed­noj strani to je ukorijenjena vjerska mržnja i netrpeljivost, a na drugoj želja srpskih ideologa i političara da pod svaku cijenu stvore etnički čistu državnu teritoriju. ...

Deset genocida nad Bošnjacima

U ime žrtava genocida – zločincima niko nema pravo oprostiti! U ime života budućih generacija – ne smijemo zaboraviti! Ko oprosti i zaboravi – pridružio se zločincima! U ovoj knjizi riječ je o stradanjima Bošnjaka, teškoj sudbini ...

Genocid nad Bošnjacima Srebrenice; sigurne zone UN-a, jula 1995.

Za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1991.-1995.), pored zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva, na okupiranim područjima i op­sjednutim gradovima izvršeni su brojni zločini nad civilnim stanovništvom, uključujući ...

Pripremna faza: popločavanje puta u genocid

Period koji prethodi dezintegraciji Jugoslavije važan je zbog toga jer je poslužio kao pripremna faza za klizanje u genocid. Pripremljena je ideologija, mašinerija i ono što Tompson (Thompson) i Kuets (Quets) nazivaju „preovladavajući ...