Vaiz Ahmed efendija

Našoj se Kasabi nije dalo u hodžama. Mehmed efendija nam mlad umrije, a bijaše poletan, da je milina. Ono što je iza njega dolazilo nije se dugo skrasivalo u našem mjestu. Neki budi po godine, neki ni toliko, a jedva da je jedan izdurao ...

Naš efendija

Ostao je siroče od osme godine nakon oca, a kad mu je bilo dvanaest, i majka mu se preseli, kako se ono kaže, u drugi, bolji svijet, a da je on ostao na gorem svijetu, nema sumnje, kad se zna da nije imao nikakve bližnje rodbine, a ni imetka. ...

Bajram, pripovjetka

Gluho je doba. U dolinici, gdje su se stisnule varoške kućice, bila gusta tama pa bi rekao gledajući ozgor s vite Hridine da tu u toj mračnoj jami nema ni živa stvora. Ali zađi samo kroz tu gustu noć, izmeđ’ onih starih kuća što ...

Pravda za sve

Proljetno jutro bilo i Muhsinzade Abdulah-paša sjedio na ćošku kraj prozora, u vezirskom dvoru u Travniku, i napajao oči milinom krajolika: blagim brežuljcima, obraslim grmljem i voćkama u beharu, kroz koje se promaljali oštri drveni ...

Divan ilahija i kasida, izbor

POGLEDAJ NAS, JA RABBI   Pogledaj nas, ja Rabbi, odani smo mi Tebi, Tvojoj l’jepoj Riječi; mi smo njeni bulbuli! Allahumme, Rabbi, illellah! Allahumme, Hak si, illellah! Tvoje lice – baki, illellah, a sve drugo -fani, illellah, ...

Knjiga Adema Kahrimana…

NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ je rođen 20. oktobra 1940. godine u Sarajevu. Osnovnu školu je završio u Žepču. Srednju umjetničku školu, odsjek vajarstvo, završio je 1961. godine u Sarajevu. U Sarajevu je diplomirao na Filozofskom fakultetu, ...

Hutba o porazu

Odlomak iz romana: PJESME DIVLJIH PTICA, Izdavač: Tugra, Sarajevo, 2009. god.   1.   Petak je, jutros mi je Zejnil prenio poruku: – Filozof Hasan drži hutbu u Begovoj džamiji, moli da dođeš, važno je, srešćete se poslije. Kraj ...

Pozajmica za džennet

Hele, zima je već uzimala dobra maha, osvojile suhomrazice a treća je godina rata, 1943. Šunjala se oskudica, bijeda i boleštine. U Banjoj Luci je osvanuo pazarni dan. Zavrijevalo je već kao u mravinjaku a Agan-efendija, znani ranilac ...

San pravednika

Kako nije bilo uoči petka, Mula Mustafa te večeri nije kanio u tekiju. Bio je pozvan na sobet-halvu kod Mula Mehmeda Mestvice. Te njihove sobet-halve priređivali bi svaki put na drugom mjestu. Nije ih bilo mnogo, svega petorica, ali kad je ...

Za obraz

U kafani pred imaretom ima uvijek besposlena svijeta, koji „bistri politiku“, a osobito popodne, kad se izađe iz Begove džamije i kad dječurlija protrču „izvikujući“ sutrašnje novine. Po sećijama okolo sjede postariji ljudi, piju ...