Ko to doista, vrijeđa Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.?!

Dio prvi: O sirotinji kao mediju   S velikim nemirom prilazim pisanju ovoga eseja, pa i bolom, kao i gorkom rezignacijom, možda i zbog toga jer još gledamo (ovih dana krajem septembra – kad nastaju ove stranice) kako muslimanska sirotinja ...

Osobenosti „bosanskog islama“ kroz prizmu Kur’ana i Sunneta

BOSANSKI ISLAM[1]   Islam je religija koju je Allah, dž.š., objavio Muhammedu, a.s. Njeni vjerski principi i temeljni obredi su nepromjenjivi i konstantni u svim vremenima i na svim mjestima širom zemaljske kugle. No funkcija Muhammeda, ...

Dekonstrukcija negativnih narativa o mevludu

Mnogobrojni su problemi s kojima se Bošnjaci u ovim poslijeratnim godinama suočavaju tako da je pisanje o vjerskoj utemeljenosti mevluda unutar njihove islamske tradicije trećerazredna, sama po sebi dovoljno frustrurajuća stvar. No, činjenica ...

Propisi o bajramu i bajram namazu

Klanjanje bajram-namaza je propisano prve godine po Hidžri. Bajram-namaz je sunneti muekkede.[1] I Allahov Poslanik je redovno klanjao bajram-namaze i naređivao bi ljudima i ženama da izađu na mjesto klanjanja. Po pitanju bajrama i bajram-namaza ...

Savjeti muslimanskoj omladini

Uvod    Bismillahi-rrahmani-rrahim!   Svjedoci smo da se Bosna i Hercegovina, kao i ostali dijelovi Balkana u toku posljednjih ratnih zbivanja, kao i u postratnom periodu, našla na udaru različitih razumijevanja vjere islama i prakticiranja ...

Šta su to „zahtjevi vremena“?

Važeći Ustav Islamske zajednice (IZ), usvojen 26. novembra 1997., u čl. 4 navodi „Ustrojstvo organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njene djelatnosti temelje se na Kur‘an-i kerimu i sunnetu Muhammeda, alejhi-s-selam, ...

Dijalog među objavljenim religijama

Sažetak   Ovaj tekst polazi od pretpostavke da je za uspješan međuvjerski dijalog važno jasno definirati njegov sadržaj te odvojiti teške teološke rasprave o spasenju od onih o društvenom pluralizmu. U tekstu se dijalog definira kao ...

Žene u islamu

Duhovna jednakost spolova   U mnogim religijama žene su se morale boriti za svoja prava i njihova borba, u mnogim slučajevima, još uvijek traje. Naprimjer, kršćanke se moraju boriti za svoje zahtjeve, pa čak i zastraniti mijenjajući ...

Božanska i ljudska pravda

Mir i pitanje rata    ”O vjernici! Odlučni za Allahovu istinu budite, i pravedno svjedočite!” (Kur’an, 5:8) „A ako im budeš sudio, sudi im po pravdi , Allah doista pravedne voli!” (Kur’an, 5:42) „Hoćete li da vas ...

Fundamentalizam Prokrustove postelje

Kad se u kontekstu teme o fundamentalizmu u islamu govori o izvoru stanovite tradicije, načinu odnošenja prema tom izvoru, jednom riječju tradicionalnosti, koja se povjesno javlja kao rezultat bivstvovanja tog izvora u vremenu i s čovjekom, ...