Opis – definicija tesavvufa

Kadija, šejhul-islam Zekerijja el-Ensari (umro 929. h. god.), rahimehullahu teala, kaže: „Tesavvuf je nauka pomoću koje se upoznaju načini pročišćavanja ljudskih duša, popravljanja ponašanja (vladanje, ahlak), učvršćenja čovječijeg ...

Nekoliko priča iz Mesnevije

Uvodna napomena Najbolji način predstavljanja autora publici su, nesumnjivo, njegova pisana djela. Kad je riječ o autorima koji naginju sufizmu, dakle onima koji su svoju inspiraciju crpili iz živoga srca islamskoga mističkog učenja, čini ...

Sufizam ima izvor u Kur’anu

Sufizam- unutrašnja dimenzija islama   Svi nesporazumi u vezi sa sufizmom nastali su iz poku­šaja da se od njega napravi jedna odvojena struja ili sekta čiji su korijeni navodno izvan islama, vjere Jedinstva, vjere tevhida, da se kontemplacija ...