El-hikem – mudrosti

Mudrost šesta   Nemoj da te, pored tvog upornog učenja dove, kašnjenje uslišanja nužno dovede do očajanja, jer ti On jamči uslišanje, dajući ti ono što ti On odabire, a ne ono što ti za sebe odabireš, i onda kada On želi, a ne ...

Derviški adabi

Izbor derviških adaba u vezi sa samim dervišom i šta o tome kažu pojedini šejhovi   Dervišova iskrenost u traženju tarikata i ljubavi prema šejhu   Znaj, o moj brate, da je derviške adabe teško pobrojati i do u detalje ih precizno ...

Tariqah – duhovni put i njegovi kur’anski korijeni

Tariqah ili duhovni Put, koji je uobičajeno poznat kao tasawwuf ili sufizam, predstavlja unutarnju i ezoterijsku dimenziju islama i, kao i Shari’ah, ima svoje korijene u Kur’anu i poslaničkoj praksi. Budući da je srce islamske poruke, ...

Kratki uvod u sufizam

Uvod   Znaj, brate, da čovjek nije stvoren šale radi ili slučajno, već majstorski sazdan za cilj uzvišeni (Ebu Hamid el-Gazali) Već hiljadama godina sufizam nam nudi put na kojem se može napredovati ka “uzvišenom cilju” samoostvarenja, ...

Huld (poglavlje) o iskrenosti

Podaci o životu Fevzija Mostarca su zaista veoma oskudni. Zasad se samo zna da se rodio u Blagaju kod Mostara vjerovatno između 1670. i 1677. godine, što se da zaključiti na osnovu elegije koju je napisao povodom smrti Šejh- Juje iz Mostara ...

Duhovni odgoj derviša

Veliki sufija, Ibrahim bin Edhem k.s., jednom bijaše sultan od Belha. Napustio je vladavinu na ovom svijetu da bi postao kralj na budućem. Posmatrajući njegov slučaj, mogli bismo pomisliti da smo mi oni koji traže i pronalaze, ali zaista ...

Izabrane izreke i kazivanja sufija iz Tadhkirat al-awliya‘

Fudejl Ajad   Fudejl Ajad nekad bijaše drumski razbojnik. Razapeo je svoj šator u pustinji između Merva i Bavrada, obu­kao na sebe vunenu odjeću, na glavu stavio suknenu kapu, a oko vrata objesio tespih. Imao je brojnu družinu, sastavljenu ...

Hikaje tarikatskih prvaka

5. VELIKODUŠNOST I SADAKA   PRISNA LJUBAV PRIJATELJA   Priča se kako su neki ljudi došli jednom od tābi’ina (generacija nakon ashaba) pa im on ne imade šta iznijeti, već se uputi kući jednog svog prijatelja, ali ga ne nađe kod ...

Ljubav i otvoreno srce

  Vrata 8: Duhovno iskustvo   Ponekad dođu vremena u kojima između nas i Allaha dž.š. padnu mnogi zastori, to su vremena bogata duhovnim iskustvima. U svako vrijeme, na bilo kojem mjestu, možemo ih iskusiti. Naš Gospodar Uzvišeni poručio ...

Čišćenje srca

U islamskom odgoju (terbijet) polazna tačka je vjerovanje (iman), čije sjedište je srce (kalb). Ima mnogo potvrda u riječima Poslanikovih drugova (ashaba), vezanih za njihov iman, poput ove: “Dat nam je iman prije Kur’ana!” O ovome ...