Imovina na koju se daje zekat

Zekat je jedan od pet temeljnih ibadeta. Obaveza davanja zekata propisana je Kur’anom i sunnetom o čemu postoji i saglasnost (idžma) uleme. Budući je riječ o temeljnom ibadetu, njegovo davanje čini da nada u Allahovu milost bude objektivna ...

Uvod u fikh

Uvod  Uspjeh jednog naroda i zajednice ovisi o njegovom društvenom uređenju. Ukoliko je društveno uređenje napredno, progresivno, i sam narod će živjeti u tom duhu. Sistem života koji plasira i propagira Kur’an omogućava život ...