ve-alemu

O ispitivanju u kaburu i traženju zaštite od kaburske patnje i patnje u džehennemu

Hadis Bera b. Aziba koji govori o umrlom od trena uzimanja duše pa do toga šta im se dešava u kaburu   Ebu Davud Tajalisi i Abd b. Humejd bilježe ovaj hadis. Pored njih, hadis bilježe i Ali b. Ma’bed, Hennad b. Sirri, Ahmed b. Hambel ...
Ihlas_2

Islamsko učenje o Uzvišenom Bogu

Na samom početku moramo dati neke napomene zašto baš ovakav naslov: Prvo, postoje brojna učenja o Bogu. Neka se mogu identificiratikao religiozna, a neka su, opet, nereligiozna. Islamsko učenje o uzvišenom Bogu je bitno različito: u suštini, ...
dzamija i mezaristan

Da li su umrli svjesni posjete živih i njihovih selama?

Ibn ‘Abd el-Berr kaže: „Od Poslanika se, vjerodostojnom predajom, prenosi da je rekao: ‘Nijedan musliman ne prođe pored kabura[1] svoga brata kojeg je poznavao na dunjaluku[2] i nazove mu selam, a da mu Allah ne povrati dušu da mu ...
Allah

El-fikhul-ekber djelo imama Ebu Hanife (predaja od Hamada sina Ebu Hanife)

UVOD   Kratka biografija Imama Ebu Hanife, rahimehullahu ‚alejhi   Njegovo ime i nadimak   On je Ebu Hanife en-Nu’aman b. Sabit b. Zuta el-Hazaz, a nadimak mu je El-Kufi, po Kufi u kojoj je živio.   Njegovo rođenje   Rođen ...
suma

Uvod u nauku akaida

Jezičko značenje   Akaid je množina od riječi akida. Akida dolazi od glagola: aqade – ja´qidu – ´aqdun, što u prijevodu znači: vezati, čvrsto vezati, napraviti čvor.   Definicija   Akaid je srčano vjerovanje bez ...
Psenica

Iman

Iman je potvrda. Iman znači – svaku vjersku istinu čvrsto, bez imalo sumnje, srcem vjerovati, jezikom potvrditi i djelom iskazati. Temelj islamskog vjerovanja je – tvrdo vjerovati da je Allah, dž.š., Jedan i da je Muhammed, a.s., ...
darvin

Podvale teorije evolucije

Uvod: zašto teorija evolucije?   Neki od ljudi koji su čuli za „teoriju evolucije“ ili „darvinizam“ mogu pomisliti da se ti koncepti tiču samo oblasti biologije i da nemaju značaja za njihov svakodnevni život. To je veoma pogrešno ...
Allahova mudrost

Allahova mudrost

Veličina Uzvišenog Allaha pokazuje se u stvaranju živih bića. Njegova se veličina ogleda i u građi tih bića, te njiho vom načinu života i ishrane. Meleki žive u vječnom miru. Oni znaju samo za Allaha. Ne pokoravaju se nikom osim Allahu. ...
الاسلام (1)

Šta je islam?!

Ovaj tekst vam nudi odgovore na važna pitanja, a koji su neophodni za ispravno razumijevanje islama i njegovog učenja. Šta znači riječ islam? Da li se islam može nazvati muhamedanstvom? Da li je islam najmlađa ili najstarija vjera? Koja ...
Allah_1

Osnovna učenja Islama

  Kako se zovu osnovna učenja islama? Kako islam govori o Bogu? Kakvo je značenje ajeta o svjetlosti? Kako islam gleda na posrednike između čovjeka i Boga? Kakav je psihološki efekat vjerovanja u meleke? Koji su najpoznatiji meleki ...