Islamsko učenje o Uzvišenom Bogu

Na samom početku moramo dati neke napomene zašto baš ovakav naslov: Prvo, postoje brojna učenja o Bogu. Neka se mogu identificiratikao religiozna, a neka su, opet, nereligiozna. Islamsko učenje o uzvišenom Bogu je bitno različito: u suštini, ...

O ispitivanju u kaburu i traženju zaštite od kaburske patnje i patnje u džehennemu

Hadis Bera b. Aziba koji govori o umrlom od trena uzimanja duše pa do toga šta im se dešava u kaburu   Ebu Davud Tajalisi i Abd b. Humejd bilježe ovaj hadis. Pored njih, hadis bilježe i Ali b. Ma’bed, Hennad b. Sirri, Ahmed b. Hambel ...

Da li su umrli svjesni posjete živih i njihovih selama?

Ibn ‘Abd el-Berr kaže: „Od Poslanika se, vjerodostojnom predajom, prenosi da je rekao: ‘Nijedan musliman ne prođe pored kabura[1] svoga brata kojeg je poznavao na dunjaluku[2] i nazove mu selam, a da mu Allah ne povrati dušu da mu ...

El-fikhul-ekber djelo imama Ebu Hanife (predaja od Hamada sina Ebu Hanife)

UVOD   Kratka biografija Imama Ebu Hanife, rahimehullahu ‚alejhi   Njegovo ime i nadimak   On je Ebu Hanife en-Nu’aman b. Sabit b. Zuta el-Hazaz, a nadimak mu je El-Kufi, po Kufi u kojoj je živio.   Njegovo rođenje   Rođen ...

Uvod u nauku akaida

Jezičko značenje   Akaid je množina od riječi akida. Akida dolazi od glagola: aqade – ja´qidu – ´aqdun, što u prijevodu znači: vezati, čvrsto vezati, napraviti čvor.   Definicija   Akaid je srčano vjerovanje bez ...

Iman

Iman je potvrda. Iman znači – svaku vjersku istinu čvrsto, bez imalo sumnje, srcem vjerovati, jezikom potvrditi i djelom iskazati. Temelj islamskog vjerovanja je – tvrdo vjerovati da je Allah, dž.š., Jedan i da je Muhammed, a.s., ...

Podvale teorije evolucije

Uvod: zašto teorija evolucije?   Neki od ljudi koji su čuli za „teoriju evolucije“ ili „darvinizam“ mogu pomisliti da se ti koncepti tiču samo oblasti biologije i da nemaju značaja za njihov svakodnevni život. To je veoma pogrešno ...

Allahova mudrost

Veličina Uzvišenog Allaha pokazuje se u stvaranju živih bića. Njegova se veličina ogleda i u građi tih bića, te njiho vom načinu života i ishrane. Meleki žive u vječnom miru. Oni znaju samo za Allaha. Ne pokoravaju se nikom osim Allahu. ...

Šta je islam?!

Ovaj tekst vam nudi odgovore na važna pitanja, a koji su neophodni za ispravno razumijevanje islama i njegovog učenja. Šta znači riječ islam? Da li se islam može nazvati muhamedanstvom? Da li je islam najmlađa ili najstarija vjera? Koja ...

Osnovna učenja Islama

  Kako se zovu osnovna učenja islama? Kako islam govori o Bogu? Kakvo je značenje ajeta o svjetlosti? Kako islam gleda na posrednike između čovjeka i Boga? Kakav je psihološki efekat vjerovanja u meleke? Koji su najpoznatiji meleki ...