O ihlasu – iskrenosti

Autor, svojim lancem prenosilaca, bilježi od Muhammeda b. Lebida da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., da kaže: Najviše se za vas bojim malog širka. Ashabi su pitali: „Allahov Poslaniče, a šta je to mali širk?“ On reče: „Rijaluk ...