Hadisi Muhammeda, a.s., o učenju Kur’ana

U mnogim hadisima Muhammed, a.s., govori metaforički o učačima Kur’ana, poredeći ih sa limunom, hurmom, zvijezdama, itd. U ovom radu navest ćemo nekoliko hadi¬sa sa kraćim komentarom, a u kojima se muslimani podstiču da svakodnevno ...

Jedan dan sa Allahovim poslanikom s.a.v.s.

Uvod Mnogo muslimana je u bliskom odnosu sa Sunnetom i poznaju ga kao drugi izvor naše vjere i kao praktičnu primjenu Kur’ana. Zbog toga se čovjek pita – koliko je muslimana pokušalo stvarno urediti svoj život na principima ...

O sadržaju vjere, komentar hadisa

Jahja b. Ja’mer prenosi: „Prvi koji je u Basri poricao kader bio je Ma’bed el-Džuheni. Zato smo ja i Humejd b. Abdirrahman el – Himjeri, polazeći da obavimo hadž ili umru, rekli: „Kada bismo sreli nekoga od ashaba Božijeg ...

Razumijevanje Kur’ana na prvom mjestu

Hadisi kojima je iskrenut smisao ili čije značenje nije pravilno shvaćeno   Nedovoljno čitanje i razmišljanje o Časnom Kur’anu, a istovremeno mnogo čitanja hadisa ne daje preciznu sliku islama, nego se može reći da to više liči ...

O Isa’u alejhis-selam (komentar hadisa)

Prenosi se od Hemmama b. Munebbiha da je rekao: Ebu Hurejre je prenio brojne hadise od Poslanika, jedan od njih je da je Muhammed, a.s., rekao: „Među svim ljudima ovoga i budućeg svijeta ja sam najbliži Isau, a. s., sinu Merjeminu.” ...

Komentar hadisa „Dova za prezadužene“

U Ebu Davudovu Sunenu stoji slijedeći hadis: Ebu Seid el-Hudri (jedan od Alejhisselamovih drugova) kaže da je Alejhisselam jednog dana unišao u džamiju, kad li u džamiji sjedi jedan čovjek od ensarija, zvani Ebu Umame. – Odakle da ...

Hadisi o pobožnosti i moralnom ponašanju

1. U jednom od naroda koji su bili prije vas bila trojica lju­di koji su, putujući jednom, zanoćili u jednoj pećini. Dok su spavali sa brda se otrgla stijena i zatvorila ulaz u pećinu. Razmišljajući šta da čine, odlučili su da dovom ...

Poglavlje o dovi (Muslimova zbirka hadisa)

1. O imenima Allaha, dž .š., i o onome ko ih pobroji   1864. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Allah ima devedeset i devet imena – ko ih nauči, ući će u Džennet! Allah je neparan i voli ...

Hadisi o lijepom ponašanju (Buharijina zbirka hadisa)

1. Ko među ljudima zaslužuje najviše poštovanja 2007. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao: – Allahov Poslaniče! Ko među ljudima zaslužuje moje najveće poštovanje? „Tvoja ...