Odnos prema džamiji i džematu

Uvod   U islamu džamije imaju istaknuto mjesto. Samo ime koje se u islamskim izvorima i tradiciji koristi kao sinonim za džamiju –Bejtullah, što znači Allahova kuća, dovoljno govori o ulozi i značaju džamije u životu vjernika muslimana. ...

Džemat – Allahovo uže

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste ...

Mesdžid i džamija

Ono najljepše na čemu se zaustavlja oko putnika u kraje­vima gdje žive muslimani jesu mesdžidi-džamije. Bez obzira da li su u gradu ili selu, svojim zdanjima one oraspolože čo­vjeka i daju tom mjestu duh živosti i ljepote. U raskoši ...

Uloga i značaj džamije u muhadžirluku

Uvod   Iako riječ „džamija“ u araps­kom jeziku ima značenje „univer­zitet,“ u našim krajevima ovim izrazom nazivamo objekat ili gra­devinu u kojoj se obavlja namaz. Upravo to je osnovni razlog što Arapi takva mjesta nazivaju ...

Šerijatski propisi o džamijama

UVOD Džamije[1] (ar. mesdžid, pl. el-mesadžid) se u Allahovoj Knjizi spominju uvijek u vezi sa imenom Božijim: „Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju.“ (Et-Tevbe, 17) „Allahove džamije održavaju oni koji u ...

Džamijski kućni red (Rijaset IZ-e u BiH)

Polazeći od odredbe Kur’ana časnog u kome stoji: „Za one koji uzimaju džamiju kao mjesto gdje se pravi šteta, širi nevjera i potiče razdor među vjernicima i na taj način sokole oni koji se protive Allahu i Njegovom Poslaniku, ...