kurban_2

Kurban (Dokumentarni film, FTV 2009. god.)

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur’ana i Hadisa Božijeg ...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Islamski propisi o kurbanu

„Muhamede! (Dali smo ti Islam)  i svako dobro, pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban.“ (Sura El-Kevser) Ebu Hurejre prenosi da je Muhamed a.s. rekao:  „Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava ...
kurban_1

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana

Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žr­tvuje po propisima vjere, u danima ...
kurban

Kur’anske i sunnetske osnove izvršavanja vjerske obaveze kurbana

Uvod   Odavno se kod nas i u ostalom islamskom svijetu osjetila potreba za širim proučavanjem izvršenja obaveze kurbana. Ova potreba je u novije vrijeme postajala sve nametljivija, najprije zbog promjene životnih uslova, zatim zbog tendencija ...
Goat - My best side

Smisao kurbana

Ako kažemo da se suvremeni čovjek sve više otuđuje od Boga, sigurno nećemo reći ništa novo. No, čovjek današnjice se rapidno otuđuje i od čovjeka, što dovodi do jako izraženog individualizma. U takvom ozračju, kao jedno od jedino ...
kurban

Islamski propisi o kurbanu

Uvod “INNA E’ATAJNAKE´L-KEWSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR.„ (Kur’an, El-Kewser, 1-2.) Ebu Hurejre r. a. prenosi da je Muhammed a. s. rekao: “Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava ...
kurbani_1

Fetva Rijaseta IZ-e u BiH o klanju kurbana (27. 07. 2005. god.)

ZAKLJUČCI SA DRUGE REDOVNE SJEDNICE VIJEĆA ZA FETVE koji se odnose na propise o kurbanu s posebnim osvrtom na praktikovanje obreda žrtvovanja kurbana u Bosni i Hercegevini Nakon prezentiranja tri referata na temu obreda žrtvovanja kurbana ...