Fikhski propisi o kurbanu

Pojam kurban dolazi od arapske riječi karibun što znači bliskost, blizina. Češći fikhski termin za ovaj pojam je udhijje što znači žrtva. Svaki od ova dva pojma upuć uje na obavezu klanja kurbana. Kurban se definira kao obaveza svakog ...

Kurban

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava i goveda u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur’ana i Hadisa Božijeg ...

Smisao kurbana

Ako kažemo da se suvremeni čovjek sve više otuđuje od Boga, sigurno nećemo reći ništa novo. No, čovjek današnjice se rapidno otuđuje i od čovjeka, što dovodi do jako izraženog individualizma. U takvom ozračju, kao jedno od jedino ...

Kurban (Dokumentarni film, FTV 2009. god.)

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur’ana i Hadisa Božijeg ...

Islamski propisi o kurbanu

„Muhamede! (Dali smo ti Islam)  i svako dobro, pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban.“ (Sura El-Kevser) Ebu Hurejre prenosi da je Muhamed a.s. rekao:  „Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava ...

Vjerski značaj, smisao i svrha kurbana

Sama riječ kurban, općenito, u širem smislu, znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče, koje se žr­tvuje po propisima vjere, u danima ...

Kur’anske i sunnetske osnove izvršavanja vjerske obaveze kurbana

Uvod   Odavno se kod nas i u ostalom islamskom svijetu osjetila potreba za širim proučavanjem izvršenja obaveze kurbana. Ova potreba je u novije vrijeme postajala sve nametljivija, najprije zbog promjene životnih uslova, zatim zbog tendencija ...

Islamski propisi o kurbanu

Uvod “INNA E’ATAJNAKE´L-KEWSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR.„ (Kur’an, El-Kewser, 1-2.) Ebu Hurejre r. a. prenosi da je Muhammed a. s. rekao: “Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava ...

Fetva Rijaseta IZ-e u BiH o klanju kurbana (27. 07. 2005. god.)

ZAKLJUČCI SA DRUGE REDOVNE SJEDNICE VIJEĆA ZA FETVE koji se odnose na propise o kurbanu s posebnim osvrtom na praktikovanje obreda žrtvovanja kurbana u Bosni i Hercegevini Nakon prezentiranja tri referata na temu obreda žrtvovanja kurbana ...