Ključ sretnoga braka

Djela se vijednuju samo prema namjerama. Svaka osoba će biti nagrađena samo za ono šta je namjeravala. (El-Buhari i Muslim) Sva ljudska bića dijele iste osnovne potrebe: da osjete da ih drugi trebaju, da ih se cijeni, poštuje i voli. Za ...

Emanet porodice

Porodica je jedan od najvećih emaneta koje je Allah Uzvišeni povjerio čovječanstvu. Život u vjeri, ali i na ovome svijetu, uopće, može biti lijep i uredan samo uz porodicu. Bez porodice se ne može živjeti u skladu vjere u pravom smislu ...

Plemeniti Poslanik i njegove žene

A i prije tebe Mi smo poslanike slali i učinili pa su oni žene i potomstvo imali! (Kur’an, 13: 38) Svi muslimani znaju da su supruge plemenitog Poslanika, ‚majke vjernika‘, bile evlije. Ustvari, one se vrlo korisno mogu ...

Kako brak učiniti skladnim

Primjeri negativnog odnosa između supruga i supruge Većina muslimanskih supružnika treti­raju jedno drugo radije kao neprijatelje ne­go prijatelje. Suprug osjeća da je on šef i da se treba ispoštovati sve što on kaže. Sup­ruga osjeća ...

Kako izgleda dobar muslimanski brak

Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa će Onaj Koji je na nebesima biti milostiv prema vama. (El-Buhari) Prije svega, dobar muslimanski ...