Kamo sreće…

Prenosi se da se jedan ashab jako razbolio. Nakon određenog vremena Poslanik a.s. upita za njega, pa mu bi rečeno da je  preselio na ahiret. “Da li je išta rekao prije smrti?”, upitao je Poslanik, a.s. “Kada je osjetio da će umrijeti ...

Ko loše čini sam će sebe uništiti

Neki čovjek bijaše blizak jednom vladaru, pa mu je znao prini­jeti obuću kad bi mu zatrebala. Govorio je: ‘Prema dobročini­telju pohiti da učiniš dobro, a onaj koji čini loše sam će sebe uništiti.‘ Pozavidješe mu na njegovom ...

Dobročinstvo prema musafiru

U prijašnja vremena su ljudi pozivali uz rama­zan komšije, rođake, bećare i siromahe na iftar. To se radi i danas, ali se prije više pozivalo, a bio je običaj da se u svaku kuću, iz koje se zove domaćin ili neki drugi član porodice, ...

Smrtni posao

U islamskim knjigama imade jedno svjedočenje meleka/anđela smrti, Azraila. Pitali Azraila šta on može kazati o čovjekovom zaboravu smrti i o nepoznavanju svih staza Božijih, a on, jerbo dugo vremena već vadi ljudima duše i jerbo to stalno ...

Zikr u ime Allaha, a ne radi sultana

Kaže se da šejh ne bi trebao nikada ići sultanu; no, ako i ode do njega, i u tom slučaju sultan je njegov gost. To znači da šejh ide sultanu da bi ga podučio i za njegovu dobrobit, a ne da bi bilo šta od njega dobio. Pa ipak, i šejhovi ...

Vjera u Allaha dž. š.

U ranom periodu Islama mnogi umni ljudi, čiji su očevi obožavali idole ili bili vatropoklonici, počeli su da sumnjaju u vjeru svojih predaka. Bijahu tako, jednom, dva brata vatro­poklonika u kojima se rodiše sumnje u ispravnost njihove ...

Gospodar srdžbe i pohlepe

Jednom prilikom sultan je jahao ulicama Istanbula, okružen svojom vojskom i dvorjanima. Da vidi lice sultana bijaše se mnogo svijeta okupilo. Dok je sultan prolazio, narod mu je naklonom izražavao poštovanje. Svi se redom sultanu klanjaše ...

Allah daje nafaku po Svojoj mudrosti i određenju

Bijaše nekakav bogataš u Istanbulu koji odluči jedne godine da prisvoji monopol u prodaji riže. Po završetku žetve on posla svoje sluge na svaku kapiju grada. Već tu, pred kapijama grada, oni pokupovaše svu rižu od seljana i smjestiše ...

Sve što vam je određeno, to će vam i doći!

Jednom, nekakav čovjek posudio novac svom starom prijatelju. Nekoliko mjeseci nakon toga novac mu je zatrebao, te se uputi prema susjednom gradu u kome je ovaj živio, u namjeri da povrati posuđeni novac. Stigavši u taj grad odmah ode do ...

Ispuniti dato obećanje i po cijenu vlastitog života

Nakon što je Omer r.a. postao halifa, jednom prilikom je sjedio sa svojim prijateljima, kada im priđoše tri mlada čovjeka. Dvojica su, u stvari, držala trećeg. Halifa ih upita zbog čega su došli. Dvojica mladića odgovoriše da im je ...