Ovaj svijet sa svojim slastima prevari mnoge

Bio jednom jedan čovjek koji je usnio da ga goni neki lav. Čovjek dotrča do drveta, pope se na njega i sjede na jednu granu. Onda pogleda prema dolje i vidje da je lav još uvijek tu, da ga čeka. Čovjek se onda okrenu i pogleda na stranu, ...

O prolaznosti dunjaluka

Kaže se da je Hidr upitan za najčudnije što je vidio na ovom dunjaluku, s obzirom da je on po pričanju dugo godina živio i svašta se nagledao, a neki govore da je i sada živ. Hidr je odgovorio:  – Najčudnije što sam vidio je ...

Bože, primi njegovu dovu!

Jednom jedan putnički brod zadesi nesreća, te samo dva čovjeka uspješe spasiti se i doplivati na maleni, pusti otok. Složiše se kako je molitva Allahu jedina stvar koju mogu činiti. Ipak, kako bi otkrili čija je molitva „snažnija”, ...

Škorpion i udav

Prenosi se da je hazreti hadži Kutbuddin lično ispričao sljedeće: „Stajao sam jednoga dana, zajedno sa Kadi Hamiduddinom Nigerijem, na obali rijeke. Najednom ugledasmo nevjerovatno veliku škorpiju kako kao sa nekim naročitim ciljem ide ...

Pravedni vladar i lažno cvijeće

Jedan car naumio da uda svoju kćerku, pa pošto nije imao odgovarajuću osobu za njegovu lijepo odgojenu kćerku, razglasi telalom da će svoju kćerku udati za onog mladića koji mu nakon godinu dana donese najljepše cvijeće iz svoje bašte, ...

Bereket je u halalu

Jedan poznati učenjak svratio na dvor halife Džafera El-Mensura. Halifa od njega zatraži da mu da vrijedan savjet. Ovaj učenjak ga upita: „Hoćeš li da te posavjetujem o onome što sam lično čuo ili o onome što sam lično vidio?“ Halifa ...

Sulejman, a.s., i mrav

Zabilježeno je da je mudri Sulejman, a. s., upitao mrava: “Koliko  jedeš godišnje?” Mrav je odgovorio: “Za godinu pojedem tri zrna.” Onda ga je Sulejman, a.s., zatvorio u jednu kutiju i stavio mu  tri zrna. Kada je prošla godina ...

Čudni su putevi Allahove odredbe…

Jedan pobožni musliman iz Meke je zapao u tešku materijalnu situaciju. Ostao je bez ičega i bio je na granici života. Skapavajući od gladi, lutao je brojnim mekanskim sokacima ne bi li našao kakvu nafaku. Odjednom je ispred sebe ugledao ...

Hazreti Alija i lopov

Jednom je Alija, r.a., ušao u džamiju u Kufi kako bi obavio duha‐namaz i pred ulazom dao nekom momku da pričuva njegovu mazgu. Kada je Alija, r.a., ušao u džamiju, mladić je s mazge skinuo ular i otišao na pijacu kako bi ga prodao. ...

Ribari, namaz i njihova nafaka

Grupa muslimana je otišla na Crveno more da lovi ribu. Na lađi su proveli tri dana i noći, ali nisu upecali nijednu ribu. Uredno i na vrijeme su obavljali pet propisanih namaza, a kraj njih je bila grupa ljudi koji nisu nikako klanjali, a ...