Spajanje akšam namaza i jacije u ljetnom periodu

Pitanje: Kakav je propis spajanja dva namaza, akšama i jacije, u ljetnom periodu usljed vrlo kasnog nastupanja jacijskog vremena u pojedinim zemljama, tako da se često dostigne ponoć ili je se prekorači, ili usijed nepostojanja šerijatskog ...

Rezolucija (Addenda) Rijaseta Islamske zajednice o tumačenju islama (08. 11. 2006)

Neka je hvala Allahu, dž.š., Koji daje da svijet bude ispunjen svakim dobrom, Koji nas je na to uputio, jer da nas Allah nije tome naputio, ne bismo bili upučeni. Neka je najiskreniji salavat i selam na onog kojeg je Allah, dž.š., poslao ...

Obilježavanje mevluda

(Tekst je bjavljen u: Islamske informativne novine „Preporod”, br. 2/844 od 15. januara 2007. god.)   Potpuna hvala pripada samo Allahu! Neka je salavat i selam na Njego­vog Miljenika, a. s., ehl-i bejt, as­habe i sve odabrane ...

“Tržište fetvi” na bosanskom jeziku

Uvod Od završetka agresije u Bosni i Hercegovini je na sceni pojava brojnih medija izvan Islamske zajednice, elektronskih i printanih, koji programski i shematski u cijelosti ili djelomično svoj prostor posvećuju islamu i njegovu tumačenju. ...

Fetva Rijaseta IZ-e u BiH o klanju kurbana (27. 07. 2005. god.)

ZAKLJUČCI SA DRUGE REDOVNE SJEDNICE VIJEĆA ZA FETVE koji se odnose na propise o kurbanu s posebnim osvrtom na praktikovanje obreda žrtvovanja kurbana u Bosni i Hercegevini Nakon prezentiranja tri referata na temu obreda žrtvovanja kurbana ...