Gusl i tejemmum

Uzroci zbog kojih je kupanje farz su slijedeći: svako spolno općenje (sa ejakulacijom ili bez nje), polucija (ihtilam), snovi koji dovedu do izbacivanja sjemena i od toga se opazi trag na rublju, izbacivanje sjemena usljed razdražene strasti, prestanak ...

Ilmihal – kratka uputa u islam

DOWNLOAD

Glavne islamske dužnosti – Islamski šarti

PRVA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST – KELIME-I ŠEHADET   Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH, VE EŠ-HEDU ENNE MUHAM­MEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ, što znači: „Ja vjerujem i ...

Islamsko vjerovanje – Imanski šarti

Da bismo mogli biti muslimani, dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere, a zovemo ih Imanski šarti. Temeljne istine vjere su:  vjerovati ...

Kako se klanja pet dnevnih namaza

VRSTE NAMAZA PO VREMENU U KOJEM SE KLANJAJU   1. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam ...

Pristup, islam, šehadet, selam

PRISTUP Čime počinjemo svaki dobar posao? Svaki dobar posao počinjemo riječima: EUZU BILLĀHI MINEŠŠEJTĀNIRRADŽIM, što znači: UTJEČEM SE ALLAHU DA ME SAČUVA OD PROKLETOG ŠEJTANA!  Ove riječi se zovu EUZUBILLA. a odmah nakon toga ...