Sulejman, a.s., i mrav

Zabilježeno je da je mudri Sulejman, a. s., upitao mrava: “Koliko  jedeš godišnje?” Mrav je odgovorio: “Za godinu pojedem tri zrna.” Onda ga je Sulejman, a.s., zatvorio u jednu kutiju i stavio mu  tri zrna. Kada je prošla godina ...

Čudni su putevi Allahove odredbe…

Jedan pobožni musliman iz Meke je zapao u tešku materijalnu situaciju. Ostao je bez ičega i bio je na granici života. Skapavajući od gladi, lutao je brojnim mekanskim sokacima ne bi li našao kakvu nafaku. Odjednom je ispred sebe ugledao ...

Hazreti Alija i lopov

Jednom je Alija, r.a., ušao u džamiju u Kufi kako bi obavio duha‐namaz i pred ulazom dao nekom momku da pričuva njegovu mazgu. Kada je Alija, r.a., ušao u džamiju, mladić je s mazge skinuo ular i otišao na pijacu kako bi ga prodao. ...

Ribari, namaz i njihova nafaka

Grupa muslimana je otišla na Crveno more da lovi ribu. Na lađi su proveli tri dana i noći, ali nisu upecali nijednu ribu. Uredno i na vrijeme su obavljali pet propisanih namaza, a kraj njih je bila grupa ljudi koji nisu nikako klanjali, a ...

Kamo sreće…

Prenosi se da se jedan ashab jako razbolio. Nakon određenog vremena Poslanik a.s. upita za njega, pa mu bi rečeno da je  preselio na ahiret. “Da li je išta rekao prije smrti?”, upitao je Poslanik, a.s. “Kada je osjetio da će umrijeti ...

Ko loše čini sam će sebe uništiti

Neki čovjek bijaše blizak jednom vladaru, pa mu je znao prini­jeti obuću kad bi mu zatrebala. Govorio je: ‘Prema dobročini­telju pohiti da učiniš dobro, a onaj koji čini loše sam će sebe uništiti.‘ Pozavidješe mu na njegovom ...

Dobročinstvo prema musafiru

U prijašnja vremena su ljudi pozivali uz rama­zan komšije, rođake, bećare i siromahe na iftar. To se radi i danas, ali se prije više pozivalo, a bio je običaj da se u svaku kuću, iz koje se zove domaćin ili neki drugi član porodice, ...

Smrtni posao

U islamskim knjigama imade jedno svjedočenje meleka/anđela smrti, Azraila. Pitali Azraila šta on može kazati o čovjekovom zaboravu smrti i o nepoznavanju svih staza Božijih, a on, jerbo dugo vremena već vadi ljudima duše i jerbo to stalno ...

Zikr u ime Allaha, a ne radi sultana

Kaže se da šejh ne bi trebao nikada ići sultanu; no, ako i ode do njega, i u tom slučaju sultan je njegov gost. To znači da šejh ide sultanu da bi ga podučio i za njegovu dobrobit, a ne da bi bilo šta od njega dobio. Pa ipak, i šejhovi ...

Vjera u Allaha dž. š.

U ranom periodu Islama mnogi umni ljudi, čiji su očevi obožavali idole ili bili vatropoklonici, počeli su da sumnjaju u vjeru svojih predaka. Bijahu tako, jednom, dva brata vatro­poklonika u kojima se rodiše sumnje u ispravnost njihove ...