Bereket vakufa

Hvala Allahu, dž.š., Koji nas je uputio na Pravi put i poslao nam Muhammeda, s.a.v.s., da nas poduči djelima od kojih ćemo imati nagradu i sevap na budućem svijetu. Današnja hutba je podsjećanje na  značaj vakufa, a cijeli mjesec koji ...

Ovaj svijet sa svojim slastima prevari mnoge

Bio jednom jedan čovjek koji je usnio da ga goni neki lav. Čovjek dotrča do drveta, pope se na njega i sjede na jednu granu. Onda pogleda prema dolje i vidje da je lav još uvijek tu, da ga čeka. Čovjek se onda okrenu i pogleda na stranu, ...

O prolaznosti dunjaluka

Kaže se da je Hidr upitan za najčudnije što je vidio na ovom dunjaluku, s obzirom da je on po pričanju dugo godina živio i svašta se nagledao, a neki govore da je i sada živ. Hidr je odgovorio:  – Najčudnije što sam vidio je ...

Hafiz Ammar Bašić održao hutbu u našem džematu

Pogledajte hutbu koju je 19.02.2016. god. u našoj džamiji održao poznati vaiz iz domovine, hafiz Ammar Bašić, profesor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Bože, primi njegovu dovu!

Jednom jedan putnički brod zadesi nesreća, te samo dva čovjeka uspješe spasiti se i doplivati na maleni, pusti otok. Složiše se kako je molitva Allahu jedina stvar koju mogu činiti. Ipak, kako bi otkrili čija je molitva „snažnija”, ...

Škorpion i udav

Prenosi se da je hazreti hadži Kutbuddin lično ispričao sljedeće: „Stajao sam jednoga dana, zajedno sa Kadi Hamiduddinom Nigerijem, na obali rijeke. Najednom ugledasmo nevjerovatno veliku škorpiju kako kao sa nekim naročitim ciljem ide ...

Pravedni vladar i lažno cvijeće

Jedan car naumio da uda svoju kćerku, pa pošto nije imao odgovarajuću osobu za njegovu lijepo odgojenu kćerku, razglasi telalom da će svoju kćerku udati za onog mladića koji mu nakon godinu dana donese najljepše cvijeće iz svoje bašte, ...

„Allahov poslaniče, preči si nam od nas samih!“

U suri Al-Ahzab, Svevišnji kaže: “Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove“.(Al-Ahzab, 6) Ovo je Allahova konstatacija u vezi s kojom vjernik nema nikakvih dilema. On je prihvata, ...

Neka nam Poslanik a.s. bude milost a ne iskušenje

Hvala Onome Koji je dostojan svake hvale i Koji hvalu obilno nagrađuje („Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacjelo, još više dati…“); neka su salavat i spas na Muhammeda a.s., na koga salavate donose i Allah Uzvišeni i Njegovi ...

Bereket je u halalu

Jedan poznati učenjak svratio na dvor halife Džafera El-Mensura. Halifa od njega zatraži da mu da vrijedan savjet. Ovaj učenjak ga upita: „Hoćeš li da te posavjetujem o onome što sam lično čuo ili o onome što sam lično vidio?“ Halifa ...