Namaz u džematu

Ihnu Omer Kavariri, jedan od učitelja Buharije, Muslima i Ebu Davuda, priča: – Nikad me nije prošla jacija namaz a da je nisam klanjao u džematu, osim jedanput. Te noći mi je došao neki gost zbog kojeg sam se zadržao i zakasnio ...

Pohlepa uvijek vodi u propast

Putovao Isa a.s. sa jednim čovjekom pa pošto silno ogladniše i dođoše u blizinu nekog sela Isa mu reče davši mu nekoliko novaca: – Idi i nabavi nam nešto za jelo! Čovjek ode a Isa se pripremi za namaz i poče da klanja. Kada čovjek ...

Džamijski kućni red (Rijaset IZ-e u BiH)

Polazeći od odredbe Kur’ana časnog u kome stoji: „Za one koji uzimaju džamiju kao mjesto gdje se pravi šteta, širi nevjera i potiče razdor među vjernicima i na taj način sokole oni koji se protive Allahu i Njegovom Poslaniku, ...

Vrijednost džume namaza

Priča se da je Hamid Ellefaf jednog petka htio da ide na džumu namaz, ali se našao u dilemi kako da postupi; magarac mu se bio izgubio, brašno mu je ostalo u mlinu a bio je njegov red da napaja svoju zemlju vodom iz potoka. Razmišijao je: ...

Fetva Rijaseta IZ-e u BiH o klanju kurbana (27. 07. 2005. god.)

ZAKLJUČCI SA DRUGE REDOVNE SJEDNICE VIJEĆA ZA FETVE koji se odnose na propise o kurbanu s posebnim osvrtom na praktikovanje obreda žrtvovanja kurbana u Bosni i Hercegevini Nakon prezentiranja tri referata na temu obreda žrtvovanja kurbana ...