Emanet porodice

Porodica je jedan od najvećih emaneta koje je Allah Uzvišeni povjerio čovječanstvu. Život u vjeri, ali i na ovome svijetu, uopće, može biti lijep i uredan samo uz porodicu. Bez porodice se ne može živjeti u skladu vjere u pravom smislu ...