Ponavljanje riječi u Kur’anu

Pored do sada iznesenih čudotvornih karakteristika, Kur’an posjeduje i „matematičku mudžizu“. Jedan primjer ove mudžize je zajednički broj ponavljanja određenih riječi. Odredene riječi koje se u izvijesnom međusobnom odnosu ...