Hadisi o lijepom ponašanju (Buharijina zbirka hadisa)

1. Ko među ljudima zaslužuje najviše poštovanja 2007. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao: – Allahov Poslaniče! Ko među ljudima zaslužuje moje najveće poštovanje? „Tvoja ...