Poslanikova hidžra

Poslanik je sada počeo ohrabrivati svoje sljedbenike u Mekki da se presele u Jesrib, a jedan od njih je to već učinio. Smrću Ebu Taliba, nje­gov sestrić Ebu Selema izgubio je zaštitnika, pa je bio prisiljen pobjeći od svoga vlastitog ...