Ilmihal – kratka uputa u islam

DOWNLOAD

Glavne islamske dužnosti – Islamski šarti

PRVA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST – KELIME-I ŠEHADET   Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH, VE EŠ-HEDU ENNE MUHAM­MEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ, što znači: „Ja vjerujem i ...

Islamsko vjerovanje – Imanski šarti

Da bismo mogli biti muslimani, dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere, a zovemo ih Imanski šarti. Temeljne istine vjere su:  vjerovati ...

Pristup, islam, šehadet, selam

PRISTUP Čime počinjemo svaki dobar posao? Svaki dobar posao počinjemo riječima: EUZU BILLĀHI MINEŠŠEJTĀNIRRADŽIM, što znači: UTJEČEM SE ALLAHU DA ME SAČUVA OD PROKLETOG ŠEJTANA!  Ove riječi se zovu EUZUBILLA. a odmah nakon toga ...