Islamsko učenje o Uzvišenom Bogu

Na samom početku moramo dati neke napomene zašto baš ovakav naslov: Prvo, postoje brojna učenja o Bogu. Neka se mogu identificiratikao religiozna, a neka su, opet, nereligiozna. Islamsko učenje o uzvišenom Bogu je bitno različito: u suštini, ...

Tumačenje sure Et-Tegabun – Samoobmana

Ova sura ima osamnaest ajeta a nazvana je imenom Et-Tegabun kao jednim od imena Sudnjega dana spomenutom u devetom ajetu.[1] Sura Tegabun pripada grupi sura koje zovemo Musebbihat. To su one sure koje počinju tesbihom a ima ih pet. Ova sura ...

„Tekasur“ – borba za dunjalučki prestiž

Iz kur’anskih ajeta ne možemo izvući zaključak da je dunjaluk zlo, nešto čega se čovjek treba samo ču­vati zbog njegove upropaštavajuće uloge. Kur’anska poruka ide za sljedećim: časni ajeti ukazuju na sva iskušenja i ...