Tajne posta

Raznovrsnost ibadeta u islamu   Islamski ibadeti su vrlo raznovrsni: neki od njih se vrše riječima kao dova, spominjanje Allaha dž.š. (zikr), naređivanje dobra, odvraćanje od zla, poučavanje onoga ko ne zna, upućivanje zalutalog i slično ...

Prioriteti u oblasti naredbi

Prioritet stupova nad ograncima   Prvo čemu se, u oblasti šerijatskih naredbi, mora dati prednost jesu stupovi islama. Pod davanjem prednosti stupovima mislimo na davanje priorite­ta onome što je vezano za vjeru u Uzvišenog Allaha, Njegovu ...

Spajanje akšam namaza i jacije u ljetnom periodu

Pitanje: Kakav je propis spajanja dva namaza, akšama i jacije, u ljetnom periodu usljed vrlo kasnog nastupanja jacijskog vremena u pojedinim zemljama, tako da se često dostigne ponoć ili je se prekorači, ili usijed nepostojanja šerijatskog ...

Kako se utvrđuje početak posta i mjeseca ramazana?

Zašto je Allah, dž. š., propisao da se posti lunarni mjesec?   Više je razloga zbog kojih je propisano da se posti u toku jednog lunarnog mjeseca. Muslimani inače koriste lunarni kalendar i u drugim prilikama kao što su: utvrđivanje ...

Islamski principi halala i harama

Uvod   Šta je halal (dozvoljeno) a šta haram (zabranjeno) pitanje je koje se, mnogo prije dolaska islama, ticalo onih naroda na Zemljinoj planeti koji su bili skrenuli sa pravoga puta i koji su napravili krajnju konfuziju dozvoljavajući ...