Cilj islamskog odgoja djece – terbije

Osobine i principi kojima treba težiti u odgoju djece   Nema sumnje da svaki roditelj želi da njegova djeca budu uspješna i sretna. Slično tome, svaki iskreni musliman želio bi da njegova djeca na budućem svijetu budu stanovnici Dže­nneta. ...

Mapa puta islamskog odgoja djece

Uvod   U ovom kratkom poglavlju pokušat ćemo predstaviti mapu puta koja će pojasniti činioce koje trebate uzeti u obzir u procesu terbije1 kako biste, uz Allahovu pomoć, osigurali dobre rezultate. Postoji šest osnovnih činioca:  – ...