Jedan dan sa Allahovim poslanikom s.a.v.s.

Uvod Mnogo muslimana je u bliskom odnosu sa Sunnetom i poznaju ga kao drugi izvor naše vjere i kao praktičnu primjenu Kur’ana. Zbog toga se čovjek pita – koliko je muslimana pokušalo stvarno urediti svoj život na principima ...